Kulturpolitikk

Foresl?r kraftig apotek-kutt i statsbudsjettet

14-10-2013 14:55 Apotekforeningen I statsbudsjettet for 2014 foresl?r Regjeringen endringer i pris- og avansestrukturen for legemidler som f?rer til et betydelig kutt i apotekenes inntekter. Regjeringen ansl?r reduksjonen til 80 mill. kroner.

I statsbudsjettet for 2014 foresl?r Regjeringen endringer i pris- og avansestrukturen for legemidler som f?rer til et betydelig kutt i apotekenes inntekter. Regjeringen ansl?r reduksjonen til 80 mill. kroner.
Forslaget inneb?rer en innsparing for folketrygden p? 124 mill. kroner. Apotekene f?r vesentlig mindre betalt for en del kopilegemidler i trinnprissystemet, mens de vil f? noe mer betalt for en del originallegemidler.
? Innretningen p? det nye pris- og avansesystemet er riktig, men det er sv?rt uheldig at endringene foresl?s slik at apotekene taper betydelige inntekter. Staten gir apotekene ?kte inntekter med den ene h?nden, men tar det dobbelte tilbake med den andre, sier adm. dir. Per T. Lund i Apotekforeningen.
– Nye kutt i apotekenes inntekter p? legemiddelomr?det gj?r det vanskelig ? sikre den samme gode r?dgivningen til pasientene om riktig bruk av legemidler. Kraftige kutt i apotekenes inntekter er ikke en satsing p? pasientsikkerhet, slik regjeringen hevder at den satser p?, sier Lund.
Helse- og omsorgsdepartementet foresl?r ikke klare kriterier for hvordan apotekavansen skal fastsettes, selv om dette har v?rt etterlyst fra Stortinget. ? Det er uheldig, og gir lite forutsigbare rammevilk?r for apotekene, sier Per T. Lund.
Om apotekforeningen
Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.
Alle apotek, b?de privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.
Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les v?r ?Strategi for apotek 2012-2014?.

A to już wiesz?  Timbuktu gir Norge hip hop fra Senegal

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy