Forhandlingsdelegasjonen oppnevnt

Den f?rste brukerunders?kelsen blant barn og unge over ni ?r i statlige og private barneverntiltak er n? gjennomf?rt. Resultatene er viktige for det videre arbeidet med ? heve kvaliteten i barnevernet.
– Vi m? sp?rre barna for ? bli bedre. Hvordan barna opplever tilbudet sitt er avgj?rende for oss ? vite for ? gi best mulig hjelp. Unders?kelsen er viktig for alle som jobber i barnevernet og for oss som politikere sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, har gjennomf?rt den f?rste brukerunders?kelsen blant barn og unge over ni ?r i statlige og private barneverntiltak. Aldri f?r har s? mange barn og unge evaluert tilbudet sitt. 815 barn og unge har besvart unders?kelsen. M?lgruppen for unders?kelsen var barn og unge i statlige og private barneverninstitusjoner, i statlige fosterhjem, barn og unge i MST (Multisystemisk terapi, foreldrest?ttende tiltak).
Resultatene viser at barn og unge opplever at de voksne hjelper dem og ?nsker at de skal ha det bra. Brukerunders?kelsen peker ogs? p? konkrete forbedringsomr?der. Dette gjelder barnas opplevelse av trygghet der de bor, barnas opplevelse av ? bli h?rt og informert, det kommunale barnevernets oppf?lging av barna og Bufetats oppf?lging av barnas skolegang.
– V?re tjenester skal v?re trygge og sikre, derfor m? vi finne ut hvorfor s? mange av de som bor i institusjon svarer at de ikke f?ler seg trygge eller har det bra. Det er ogs? alvorlig at en del av barna rapporterer at de ikke g?r p? skolen, sier direkt?r Mari Trommald i Bufdir. – Disse temaene blir sentrale n?r vi skal f?lge opp resultatene.
– Dette er viktige tilbakemeldinger fra barna. Derfor jobber vi n? med ? utvikle en brukerstrategi som skal sikre barna medvirkning og innsyn i deres sak. Brukerunders?kelsen vil f? konsekvenser for arbeidet v?rt b?de p? kort og lang sikt. F?rst skal funnene i rapporten diskuteres med barna i alle institusjoner og det skal lages konkrete planer for hvordan de enkelte omr?der f?lges opp lokalt. I tillegg m? vi arbeide mer langsiktig med kvalitet i v?re tiltak. Dette arbeidet er i gang, sier hun.
– Dette handler ogs? om hvordan vi forholder oss til barna, hvordan vi m?ter dem, og hvordan vi jobber for ? bygge gode relasjoner til det enkelte barn. Barn og unge skal delta aktivt i forbedringsarbeidet, resultatene skal diskuteres med barna og de skal bli h?rt, sier Trommald. – Bufdir har laget en skoleveileder som skal f?lges opp i alle regioner og alle institusjoner. Vi ser fram til neste ?rs brukerunders?kelse fordi den blir viktig for ? utvikle og forbedre kvaliteten i tjenestene vi leverer.
Brukerunders?kelse blant barn i statlige og private barnevenstiltak
Fakta om brukerunders?kelsen
Unders?kelsen er gjennomf?rt av Ramb?ll Management Consulting p? oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet i tidsrommet 28. september ? 22. november 2010. Barn og unge i statlige fosterhjem og institusjoner har v?rt med og utviklet sp?rsm?l i unders?kelsen. Forskningsleder Sissel Seim ved HiO, og f?rsteamanuensis Tor Sletteb? ved Diakonhjemmet H?gskole har bist?tt med kvalitetssikring av sp?rreskjema og rapport. Unders?kelsen er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og NSD. Det er innhentet aktivt samtykke fra foreldre og foresatte til barn under 15 ?r.

Authors
Top