Politikk

Forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett er utredetUtredningen -Barnet rettigheter p? barnets premisser

Dagens arbeidsmarkedstall viser at stadig flere langtidsledige og yrkeshemmede trenger m?lrettede arbeidsmarkedstiltak for ? komme i jobb.
– Regjeringen har f?tt sin andre sjanse til ? vinne kampen mot fattigdom, men da m? attf?ringsinnsatsen ?kes for ? mobilisere til arbeid og aktivitet, sier direkt?r Johan-Martin Leikvoll i Attf?ringsbedriftene i NHO Service.
Tall fra NAV viser at stadig flere personer st?r i attf?ringsk?. Over 36.000 yrkeshemmede venter p? tiltaksplass som er nesten 10.000 flere enn p? samme tid i fjor. Samtidig har ledigheten bitt seg fast ved at hele 32000 personer har v?rt arbeidsledige i mer enn 6 m?neder.
Dette er dramatisk for hvert enkelt individ, men representerer ogs? en tikkende uf?rebombe for samfunnet om ikke regjeringen tar grep. Det er fullt ut mulig ? legge til rette for ? mobilisere langtidsledige og yrkeshemmede til arbeid, men dette krever grundig og m?lrettet attf?ringsinnsats. Alle forst?r hvor destruktivt det er for den enkelte ? g? dag ut og dag inn uten et tilbud.
– Attf?ringsbedriftene tar det for gitt at regjeringen har satt dette h?yt p? prioriteringslisten for statsbudsjettet og regjeringserkl?ringen, sier Leikvoll. Fakta: 59 prosent av 89659 yrkeshemmede er i tiltak. P? samme tid i fjor var 66,5 prosent i tiltak
36200 yrkeshemmede venter i attf?ringsk?, en ?kning p? 33 prosent fra september 2008.
32140 av de arbeidsledige har v?rt ledige i mer enn seks m?neder. Dette inneb?rer en ?kning i langtidsledigheten p? 85 prosent p? ett ?r.

(Tall fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet 1. Oktober, 2009)
Relaterte lenker: http://www.attforingsbedriftene.no/ Kontaktperson: Johan-Martin Leikvoll Direkt?r E-postadresse : [email protected] – Telefon : 97 16 28 06 – Faks : Per Christian Langset E-postadresse : [email protected] – Telefon : 975 69 451 – Faks : Bedriftens nettside: http://www.attforingsbedriftene.no/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Audun Lysbakken   #Einar Gerhardsensplass   #Tid Torsdag   #Uganda