Politikk

F?rste nordiske tilsynskonferanse for barnevern, sosial- og helsetjenester

24-05-2011 12:14 Alarmtelefonen for Barn og Unge Alarmtelefonen for Barn og Unge, 116 111, f?r celebert bes?k, tre ungdommer fra Barneombudets ungdomspanel skal blogge om dette n?dnummeret.

Alarmtelefonen for Barn og Unge, 116 111, f?r celebert bes?k, tre ungdommer fra Barneombudets ungdomspanel skal blogge om dette n?dnummeret.

Barneombudet ungdomspanel, er et partipolitisk n?ytralt organ som gir r?d til Barneombudet i saker som ang?r barn og ungdom. Panelet er sammensatt av barn og unge fra Oslo/Akershus og har medlemmer fra tretten til sytten ?r.

Alarmtelefonen for Barn og Unge, 116 111, inviterte ungdomspanelets medlemmer p? bes?k. 1 og 2 juni, reiser tre av ungdomspanelets medlemmer til Kristiansand, for ? l?re mer om virksomheten til denne tjenesten. Lise Andrea Arge (14) fra Lysaker, Liv-Christine Hoem (16) fra Drammen og Vegard Fiskaa Isebakke (18) fra Romerike er representantene som kommer p? bes?k. Under oppholdet hos Alarmtelefonen skal de tre medlemmene fra Barneombudets ungdomspanel, blogge og lage sm? filmsnutter om hva som skjer hos n?dhjelpstelefonen. Form?let med hospitering er ?kt kunnskap blant medlemmene og ? synliggj?re dette tilbudet p? en arena som sv?rt mange unge bruker.

– Som unge representanter er vi sv?rt opptatt av ? sette fokus p? barn og unge som lever i dysfunksjonelle familier. Vi vil v?re en sterk stemme for barn som opplever fysisk og psykisk vold, mishandling og rusproblematikk hjemme. S? hvorfor ikke blogge om noe som kan hjelpe og kanskje redde barn og unge? Vi mener at det ? blogge om dette arbeidet kan f?re til at langt flere ungdommer blir gjort oppmerksomme p? dette tilbudet, sier Vegard Fiskaa Isebakke (18) fra Romerike.
– Vi synes det er supert at Barneombudets ungdomspanel vil komme for ? hospitere og gleder oss til de kommer, sier Monica Brunner som er leder for Alarmtelefonen for Barn og Unge.

A to już wiesz?  Folkefest med d?p av ny redningssk?yte

– Det er s?rlig viktig for oss i ungdomspanelet ? bidra til en endring i forhold til definisjonsmakt. I dag er det overgriperen eller voldsut?veren som sitter med makten til ? definere hva som er omsorgssvikt og vold fordi denne personen har en sterk autoritet overfor barnet det gjelder. Vi mener derimot at det er barna selv som skal ha makten til ? definere hva som er mishandling. Det mener vi at blogging kan bidra til!
Gjennom blogging m?ter man barn og unge p? deres premisser, og det er viktig at Alarmtelefonen er synlige p? denne arenaen, sier Vegard Fiskaa Isebakke.

Bloggen til Barneombudets ungdomspanel kan f?lges her: http://ungdomspanelet.blogg.no/ Kontakpersoner
Vegard Fiskaa Isebakke
Medlem
Barneombudets ungdomspanel
Tlf.: 45 26 48 52, etter kl. 15.30 eller [email protected]
Monica Brunner, daglig leder for Alarmtelefonen for Barn og Unge, 116 111, mobil: 95 19 67 24.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy