Politikk

Fortsatt ledige plasser til Bislettlekene 4.-5.juni – f? med deg EM 10 000m samtidig

Scandic Norge vinner Nordisk r?ds milj?pris
Scandic bel?nnes for sin innsats for ? fremme b?rekraftig turisme i Norden og ellers i verden. En bevisst milj?politikk har f?rt til store gevinster ved hjelp av ganske sm? og enkle tiltak.
I 2011 bel?nner Nordisk r?ds natur- og milj?pris b?rekraftig turisme. Prisen, som er p? 350.000 danske kroner, g?r i ?r til en n?ringsvirksomhet, organisasjon eller enkeltperson som har gjort reiselivet i Norden mindre milj?skadelig.
Vinneren av prisen ble den norske delen av Scandic Hotels, som i snart tjue ?r har v?rt en foregangsvirksomhet og trendsetter innenfor b?rekraftig turisme.
? Siden 1994 har Scandic v?rt i front med arbeidet for ? redusere sin egen milj?belastning, og virksomheten har f?tt mange etterf?lgere i arbeidet for en b?rekraftig utvikling b?de i hotellbransjen og i samfunnet rundt. Scandic har vist mot ved ? stille krav til sine leverand?rer, og inviterer ogs? sine hotellgjester til ? medvirke til de milj?vennlige m?lsetningene ved for eksempel ? spare p? vasket?yet og sortere avfallet, skriver bed?mmingskomiteen i sin begrunnelse.
Det var en Scandic-ansatt som f?rst fant p? ? foresl? at hotellgjestene kunne spare p? vask av h?ndkl?r, og Scandic var ogs? blant de f?rste til ? bruke flytende s?pe. Sm? tiltak som har hatt en stor effekt og innledet en trend p? hoteller verden over.
Siden hotellkjeden i 1993 vedtok ? arbeide mer milj?bevisst, har man l?rt opp mer enn 11.000 medarbeidere i milj?sp?rsm?l og bygd 19.000 v?relser av b?rekraftige materialer. I alt 114 av kjedens 147 hoteller i Norden har f?tt Nordisk ministerr?ds milj?merke Svanen ? et av verdens strengeste milj?merker.

Vannforbruket p? Scandic er siden 1994 redusert med 17 %, energiforbruket med 22 % og CO2-utslippet med 38 %. Bare det siste sparer 160 tonn CO2 i transport hvert ?r, if?lge Scandics eget milj?regnskap.
Nordisk r?ds natur- og milj?pris er basert p? de nordiske verdiene om b?rekraft og respekt for naturen.
Den g?r til en organisasjon, en virksomhet eller en person som p? en forbilledlig m?te har greid ? integrere respekten for natur og milj? i sine aktiviteter eller i sitt arbeid eller som p? annen m?te har gjort en ekstraordin?r innsats for naturen og milj?et.
– Vi er selvf?lgelig veldig glade og ikke minst stolte over at Nordisk R?d har valgt oss som vinner. Dette er noe vi jobber med hver eneste dag og ? f? en slik p?skj?nnelse gir ekstra glede videre. Med denne anerkjennelsen f?r vi ogs? ekstra motivasjon til ? ytterligere bekrefte v?r posisjonen som milj?kjeden i Norge. For ingen bedrift kan la v?re ? ta ansvar for milj?et og fokusere p? milj?sp?rsm?l. Derfor skal Scandic vise veien ved ? kontinuerlig jobbe for redusert milj?belastning og et bedre milj?, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direkt?r for Scandic Norge.

For mer informasjon og intervjuer, kontakt:
Kristine Schaug, Presseansvarlig Scandic Norge,
Telefon: +47 905 02 778
Michael Funch, Kommunikasjonsr?dgiver Norden/ Nordisk R?d,
Telefon +45 33960332
Scandic er en moderne hotellkjede som bevisste gjester kommer til for ? f? inspirasjon og ny energi. Med mer enn 160 hoteller og 30 000 rom er vi allerede i dag en av de st?rste hotelloperat?rene i Europa, og vi fortsetter ? vokse ? i l?pet av noen ?r vil det finnes mer enn 200 Scandic-hoteller ? velge mellom. Velkommen til scandichotels.no.
Nordisk r?d er et samarbeid for de nordiske parlamentarikerne. R?det fungerer blant annet som r?dgivende organ for de nordiske regjeringene. Nordisk r?ds medlemmer arbeider dels i r?dets presidium og fem politiske utvalg, og dels i deres respektive partigrupper. Nordisk r?ds sesjon finner sted én gang i ?ret. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige bytter p? ? v?re vertskap for sesjonen. Her m?tes de nordiske parlamentarikerne i plenumsforsamlingen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finland   #Svein Gr