Frelsesarmeen selger pappeske til h?ystbydende

De er ikke mange, men det finnes nordmenn som velger ? bo ute. Politiets forslag om et totalforbud mot utend?rs overnatting i tettbebygd str?k er ikke et godt alternativ, mener Frelsesarmeen.

Tirsdag 5. februar kl. 10 holder Frelsesarmeen boligvisning p? en boligtype flere vil kjenne igjen fra gata. Stedet for visning er utenfor Frelsesarmeens hovedkvarter, der en eller flere menn ofte sover i pappesker. Frelsesarmeen ?nsker ? sette fokus p? boligproblematikken for denne gruppen, fordi det finnes mennesker som ?nsker et verdig sted ? bo, og fordi Frelsesarmeen mener ? kunne tilby dette. Forutsetningen er at Oslo kommune bevilger midler.
? Forbud ingen l?sning
If?lge Frode Woldsund, regionleder for Frelsesarmeens rusomsorg, ?st, finnes det alltid opp mot 10-15 norske uteliggere i Oslo. Fellesnevneren er at de fleste har rus- eller psykiatrisk lidelse, eller en kombinasjon. Og ofte velger de heller vinterkulden enn unders?kelsene og samtalene som f?lger med en tilpasset bolig.
Frelsesarmeen har kompetanse og vilje til ? kunne tilby tilpassende boliger, der b?de rus- og psykiatribehandling inng?r som en del av oppf?lgingen.
? Men for ? kunne gj?re det er vi avhengige av at Oslo kommune setter av ressurser og t?r ? satse p? Frelsesarmeen som en ideell akt?r p? boligmarkedet, sier Frode Woldsund.
Han mener derfor politiet i Oslos forslag om et totalforbud mot utend?rs overnatting i tettbebygd str?k, ikke er en god l?sning.
? Vi m? g? i dialog og finne tilpassede boligl?sninger for den enkelte. Gj?r vi det, vil det ikke v?re behov for forbud, mener Woldsund.

To ?rsverk kuttet
Sosialbyr?d i Oslo, Anniken Hauglie (H) forteller til Krigsropet (Frelsesarmeens ukesmagasin) at de har startet boligsatsning i budsjettet i 2011. Hennes ?nsker er ? bruke mer penger p? boliger tilpasset mennesker med dobbeltdiagnose.
? Som jeg sa til helseministeren: Man kan snakke om at det er mangel p? kommunale boliger, men det er et bevilgningssp?rsm?l. Det som er virkelig krevende er ? tilby boliger med tilstrekkelig oppf?lging. Ikke bare booppf?lging, men ogs? behandling fra rus- og psykiatrisiden. Vi har satt av pengene, jeg h?per vi kan f? begynne ? bruke dem snart, sier sosialbyr?den til Krigsropet.
Frode Woldsund synes det er positivt at kommunen har satt av penger til flere tilpassede boliger, ettersom det er stort behov for dem. Samtidig opplever Frelsesarmeen ? m?tte kutte ned p? dette. I 2012 er det kuttet to ?rsverk p? booppf?lging fordi kostnadene ved ? drive tjenesten ikke blir dekket.
Bydelene vil gjerne kj?pe plasser, men har begrensning p? hvor stor sum de kan bruke p? hver tjenestetilbyder. I tillegg bruker de ofte for lang tid p? ? f? konkurranseutsatt tjenesten.
? Det er vanskelig ? v?re en privat ideell akt?r n?r du f?r kontrakter som bare varer i fem ?r, sier Woldsund.

Media ?nskes velkommen p? visning. Frode Woldsund, regionleder for Frelsesarmeens rusomsorg, ?st, vil v?re til stede. Det samme vil Knut Haugsv?r, leder for rusomsorgen i Frelsesarmeen. Dessuten vil Egil Torleif v?re der, som har stor kjennskap til livet p? gata og de menneskene som bor der.
Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 10
Adresse: Kommand?r T. I. ?grimsplass 4, Oslo
Kontakt for praktiske sp?rsm?l og videreformidling av konktaktinfo og lignende:
Silje Gjeruldsen, tlf: 902 60 655
Frode Woldsund, tlf: 901 24 566

Om Frelsesarmeen
Frelsesarmeen er et mangfoldig og s?rpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved ? tilby suppe, s?pe og frelse. Det vil si at vi for eksempel vil mette sultne mager, jobbe for den enkeltes verdighet og fortelle om Guds kj?rlighet.

Authors
Top