Politikk

Frelsesarmeen setter ut julegrytene

Martin Andersson disputerer 3. desember 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ?A study of attention control in children and elderly using a forced-attention dichotic listening paradigm?

Hensikten med avhandlingen var ? studere aldersforskjeller ved oppmerksomhetsfunksjoner samt ? relatere strukturer i hjernen til eksekutiv oppmerksomhet.

En dikotisk lyttepr?ve ble benyttet for ? unders?ke oppmerksomhetsfunksjoner hos barn, unge voksne og eldre. De eldste deltok ogs? p? en bildedannende unders?kelse av hjernen (MRI).

Ved en dikotisk lyttepr?ve presenteres typisk to likverdige spr?klyder samtidig; en til h?yre ?re og en til venstre ?re. Det viser seg at de fleste mennesker oftere rapporterer lyden som presenteres til h?yre enn til venstre ?re n?r de f?r beskjed om ? gjengi den lyden de h?rer best. Dette tolkes som uttrykk for at hjernen har en prosesseringspreferanse for stimuli fra h?yre ore.

For ? unders?ke om gruppene kan modulere en slik preferanse, bes deltakerne om ? rette oppmerksomheten mot og rapportere de lydene som kommer fra et bestemt ?re. De fleste finner det enklere ? rapportere lyder som kommer fra det h?yre ?ret. N?r de derimot blir bedt om ? rapportere lyder fra det venstre ?ret, kommer dette i konflikt med hjernens preferanse og stiller s?ledes krav om at oppmerksomheten m? styres eller kontrolleres. Deltakernes prestasjoner gir med dette et m?l p? det som er blitt kalt eksekutiv oppmerksomhet.

Resultatene viste at barn og eldre oppn?dde svakere resultat enn unge voksne i situasjoner der det ble stilt krav til en slik eksekutiv oppmerksomhet. En tilsvarende gruppeforskjell ble ikke funnet i situasjonen der de ble bedt om ? fokusere oppmerksomheten p? lyder fra h?yre ?re. Resultatene viste ogs? en sammenheng mellom eldres prestasjon ved rapportering av lyder fra venstre ?re og tykkelsen av korteks i et bestemt omr?de i frontallappen.

Kunnskap om normale aldersforandringer n?r det gjelder oppmerksomhetsfunksjoner og hvordan disse opptrer sammen med aldersbetingede forandringer i hjernen er viktig for ? kunne identifisere og hjelpe mennesker som viser svikttegn forenlig med sykdom. Dette stiller blant annet krav til metoder som er sensitive for sviktende oppmerksomhetsfunksjoner. Funnene i v?re unders?kelser tyder p? at den dikotiske lyttepr?ven er en velegnet metode.
Personalia:
Martin Andersson (f. 1976) er oppvokst i Borlänge, Sverige. Han er utdannet cand. psychol. ved Universitetet i Bergen. Arbeidet med doktorgraden er utf?rt ved avdeling for biologisk og medisinsk psykologi, med professor Astri J. Lundervold som hovedveileder. Arbeidet har v?rt finansiert av Kavli forskningssenter for aldring og demens, og Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Tidspunkt og sted for pr?veforelesningen:
03.12.2009, kl. 10:15. Oppgitt emne: “Cognition through the lifespan: Mechanisms of change and everyday implications”
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, 3:e etasje, Jonas Lies vei 91.
Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2009, kl. 12:30, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, 3:e etasje, Jonas Lies vei 91.
Kontaktpersoner:
Martin Andersson, tlf. 55 58 62 14, epost: [email protected]
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: [email protected]
Avhandlingen kan l?nes p? Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kj?p/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Audun Lysbakken   #Karoline Ruud   #Marit Bredesen Forsker