Gi bort en fem?rsdag til jul

Sk?ytestasjonene Egersund i Rogaland og Skjerv?y i Troms vil bli hardest ber?rt av innsparingene i Redningsselskapet som f?lge av Regjeringens forslag til statsbudsjett. Redningsselskapets styre har vedtatt at det m? spares minst 30 millioner kroner p? neste ?rs driftsbudsjett etter at Fiskeri- og kystdepartementet bevilget 30 millioner kroner mindre til driften neste ?r enn organisasjonen ba om, samtidig som kompensasjonen fra Norsk Tipping ble redusert.
Som et f?rste innsparingstiltak er det gjort en forflytting av RS ?Stormbull? fra Oscarsborg i Oslofjorden til Bod?. Dette medf?rer svekket beredskap i indre Oslofjord i vinter. Om det blir mulig ? styrke beredskapen i Lofoten under Lofotfisket, slik det har v?rt gjort tidligere, er ogs? usikkert.
I styrets vedtak var det en forutsetning at ikke mer enn to av de 42 redningssk?ytene skulle rammes direkte av innsparingstiltakene. Derfor er det gitt beskjed til midlertidig ansatte p? land, p? distriktskontorene og hovedkontoret p? H?vik, om at kontraktene ikke forlenges.
Ingen ansatte p? redningssk?ytene skal sies opp, men mannskapene p? de to redningssk?ytene som rammes, totalt 14 ansatte, blir disponert til andre sk?yter i 2012. Redningsselskapet har som m?l at vi skal f? alle sk?ytene i drift igjen, helst i 2013, og da ?nsker vi ikke ? gi slipp p? den verdifulle kompetansen de ansatte sitter inne med.
– Vi har vurdert n?ye hvor innsparingene blir st?rst og det vil ramme minst og har dr?ftet kuttene b?de med hovedredningssentralene og ogs? informert andre ber?rte parter. Vi er klar over at beredskapen blir svekket, det er dessverre ikke til ? unng?, sier ?yvind Stene, generalsekret?ren i Redningsselskapet.
Sentralstyret i Redningsselskapet kommer 5. desember til ? ta endelig stilling til forslagene til kutt i redningssk?ytenes beredskap. Da sluttbehandles Redningsselskapets budsjett for 2012.

Tabellen under viser utviklingen av inntektene de siste ?rene:
(For tabell se word-versjon)
Ill: Som tabellen viser har Redningsselskapet siden 2007 samlet hatt et driftsunderskudd p? 220 millioner kroner, 44 millioner kroner ?rlig i gjennomsnitt.

For ? finne bilder av de to redningssk?ytene som rammes ? bes?k:
http://www.redningsselskapet.no/Om+oss/Presse/Pressebilder/Redningssk%C3%B8yter

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonssjef Ernst Larsen, n?s p? tlf 90 98 67 99, e-post: [email protected]
Generalsekret?r ?yvind Stene kan n?s p? tlf 90 82 09 12
Faktaboks:
Redningsselskapet er en humanit?r, frivillig organisasjon med vel 60.000 medlemmer og rundt 270 ansatte. 165 av de ansatte er redningsmenn, navigat?rer og maskinister p? de 25 fast bemannede redningssk?ytene som er stasjonert langs hele kysten. I tillegg er det mer enn 900 frivillige som driver sj?redning i 17 sj?redningskorps med mindre redningssk?yter.
I 2011 har Redningsselskapet et totalbudsjett p? 449 millioner kroner, hvorav Staten har bidratt med 43,3 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Det er knappe 10 prosent av Redningsselskapets budsjetterte utgifter. For mer info bes?k www.redningsselskapet.no

Authors

Related posts

Top