Kulturpolitikk

Gjennombrudd i kamp mot barneekteskap i FN ? n? m? Norge f?lge opp

Gjennombrudd i kamp mot barneekteskap i FN ? n? m? Norge f?lge opp
30-09-2013 13:45 Plan Norge FN har for f?rste gang vedtatt en resolusjon som omhandler barneekteskap. Plan Norge utfordrer n? den nye regjeringen til ? f?lge opp i norsk utenrikspolitikk.

FN har for f?rste gang vedtatt en resolusjon som omhandler barneekteskap. Plan Norge utfordrer n? den nye regjeringen til ? f?lge opp i norsk utenrikspolitikk.
Resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt i FNs menneskerettighetsr?d fredag, er en milep?l i det globale arbeidet med ? bekjempe barneekteskap. Den understreker at praksisen er et brudd p? menneskerettighetene og ber om at det skrives en rapport som tar for seg utfordringer og fremskritt som er gjort for ? forhindre barneekteskap.
– Plan har arbeidet aktivt for dette, og vi er glade for at FN n? tar grep for ? f? stoppet barneekteskap, sier J?rn Johansen, fungerende generalsekret?r i Plan Norge.
Resolusjonen kommer i kj?lvannet av FNs h?yniv?m?te i New York i forrige uke. Der varslet blant andre Canada og Nederland at barneekteskap vil v?re h?yt prioritert i disse landenes utenrikspolitikk framover. Plan Norge utfordrer n? den nye norske regjeringen til ? gj?re den samme prioriteringen.
– B?de Erna Solberg, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande lovet, i forbindelse med FNs jentedag 11. oktober i fjor, at de ville arbeide for at Norge skulle ta opp sp?rsm?let om barneekteskap i samtaler med partnerland, og tilby hjelp i arbeidet med ? stanse slike overgrep. Vi forventer at dette l?ftet f?lges opp av en ny regjering, sier Johansen.
39 000 barnebruder hver dag
FN ansl?r at innen 2020 vil 140 millioner jenter bli giftet bort mens de enn? er barn, dersom det ikke settes inn drastiske tiltak for ? redusere praksisen. Dette tilsvarer nesten 39 000 barnebruder hver eneste dag. I f?lge Plans rapport A girl?s right to say no to marriage, som ble lansert tidligere i ?r, f?r tidlige ekteskap mange negative konsekvenser for jentene som blir utsatt for dette.
? Jenter som giftes bort har st?rre risiko for ? bli utsatt for vold, overgrep og mishandling. De blir ofte tidlig gravide og mange f?r komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og f?dsel. Jenter som gifter seg tidlig blir ogs? tvunget til ? slutte p? skolen, for ? ta seg av familien, sier J?rn Johansen.
I forkant av ?rets internasjonale jentedag 11. oktober, h?per Plan at FN-initiativet vil bety ?kt st?tte til arbeidet for ? forebygge barneekteskap. Plan forventer ogs? at nasjonale lover og regler endres til en 18 ?rs grense p? ekteskap for b?de jenter og gutter i land som ikke allerede har denne ordningen.
Plans “Because I am a Girl” initiativ har som m?l ? s?rge for at jenter f?r en grunnskoleutdanning av god kvalitet og at alle jenter f?r fortsette, og fullf?re, ungdomsskole og videreg?ende skole. Det vil gi jentene flere valgmuligheter senere i livet, gi dem mulighet til ? spille en st?rre rolle i lokalsamfunnet, delta og si sin mening i saker som ang?r dem og bryte ut av sirkelen av fattigdom, utrygghet og d?rlig helse.

A to już wiesz?  Norsk professor gjenvalgt til FNs barnekomité.

Plan Norge – for og med barn

hastags:

#sosialside

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy