Gjensidigestiftelsen gir til ny redningssk?yte Mj?sa

Adopsjonsforum formidlet adopsjon av 171 barn i 2011 mot 198 ?ret f?r ? en nedgang p? 13,6%. Totalt passerte vi i fjor 9.000 adopsjoner siden foreningene startet med formidling.
Verdens Barn formidlet kun 98 barn i 2011 mot 111 ?ret f?r. InorAdopt hadde 35 fullf?rte adopsjoner i 2011, mot 34 ?ret f?r. Totalt gikk dermed antallet ankomne barn til Norge ned med nesten 11,4 %.
Adopsjonsforum hadde 56,3 % av alle adopsjoner i fjor,Verdens Barns andel endte p? 32,2 % og InorAdopts andel ?kte til 11,5%.
Som i 2010 var det fem av Adopsjonsforums land som endte med tosifret antall barn i fjor:
1: Colombia er fortsatt p? f?rste plass med 70 barn (mot 71 ?ret f?r). Historisk har Colombia alltid v?rt Adopsjonsforums viktigste samarbeidsland selv om Kina i noen ?r toppet statistikken.
2: Kina ligger fortsatt p? andre plass med 26 barn (40 ?ret f?r). Det er en langsom framdrift i Kina?k?en, og det ble adoptert f?rre barn med spesielle omsorgsbehov fra Kina i 2011.
3: Etiopia er fortsatt det tredje store landet, og her gikk antallet ned fra 38 til 23 barn i 2011. Arbeidet i Etiopia g?r noe ujevnt. Behandlingen av adopsjonssaker i departementet og domstolene g?r langsommere enn f?r, fordi myndighetene bruker mer tid p? kontrolloppgavene.
4: Chile rykket opp til fjerde plass med 15 adopsjoner i 2011 mot 11 ?ret f?r. Samarbeidet med Chile g?r bra og detteer for tiden landet med kortest gjennomsnittlig ventetid.
5: Filippinene ga 12 barn til Norge i fjor mot 15 ?ret f?r, og landet falt dermed ned til femte plass. P? grunn av krav om kontroversielle psykologtester og kvoteordninger for nye s?knader er det de to siste ?rene sendt sv?rt f? nye s?knader til landet. Virkningen av dette vil vi trolig se om et par ?r.
For de andre landene var det varierende tall. Fra Nepal kom det 6 barn mot 4 ?ret f?r. India endte stabilt p? 6 barn i 2011 ? samme som ?ret f?r. Sri Lanka bidro med 5 barn ? ett mindre enn i 2010. Fra Peru kom det bare 3 barn i fjor, mot 4 ?ret f?r. I Bolivia har det n? l?snet litt etter to trege ?r, og det kom hjem 3 barn mot bare 1 barn hvert av de to foreg?ende ?rene. Fra Madagaskar kom det 2 barn i fjor ? som ?ret f?r. Det kom ingen barn Adopsjonsforums nyeste samarbeidsland Mali, men det var heller ikke ventet.
Adopsjonsforum formidlet barn fra 11 land i 2010 slik som ?ret f?r. P? det meste ? i 1999 ? formidlet foreningen barn fra 18 land.
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Authors

Related posts

Top