Utenrikspolitikk

Gro bart i Novemver-Movember lanseres offisielt i Norge

02-11-2011 10:46 Adopsjonsforum Adopsjonsorganisasjoner i hele Norden rapporterer om rasisme mot adopterte. Det nordiske Adopsjonsr?det (NAC) advarer mot utviklingen. H?r intervju om saken fra NRK.

NAC uttrykte sin bekymring for rasisme i de nordiske landene p? sitt ?rsm?te i Stockholm fra 1. til 2. oktober.
? Det er med stort alvor og betydelig bekymring at v?re medlemsorganisasjoner i Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark rapporterer om hvordan adopterte og andre med en annerledes bakgrunn blir m?tt med ?kte tegn til rasisme og diskriminering, sier lederen i NAC, Sten Juul Petersen.
? Dette viser behovet for ? st? mot denne tendensen og at det er behov for en klokere tiln?rming til annerledeshet, sier Petersen og fortsetter:
? Vi m? se p? forskjeller som en styrke. I forhold til respekt for opprinnelseslandene, de biologiske foreldrene, de adopterte og oss selv, m? vi handle n? og st? tydelig opp mot rasisme og diskriminering i alle sektorer i samfunnet, avslutter Sten Juul Petersen.
Nina Reiten Schjetne er nestleder i NAC og styremedlem i Adopsjonsforum. Hun ble intervjuet i programmet “Norgesglasset” p? NRK P1 den 4. oktober 2011. Lenke til intervjuet finner du i h?remenyen p? denne siden.
Nordisk Adopsjonsr?d (NAC) er en paraplyorganisasjon for 15 nordiske adopsjonsorganisasjoner. Se lenke i h?remenyen for mer informasjon.
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?rt arbeid imed “Bistand for barn” st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

A to już wiesz?  En nestor innen adopsjonsfeltet er g?tt bort

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy