Politikk

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit ?pner konferanse om kvinnesp?rsm?l

Presseinvitasjon: Kvinnepanelet 2010 presenteres

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken presenterer Kvinnepanelet 2010. M?lsetting med panelet er ? sette i gang en ny og vitaliserende debatt om likestilling.
Likestillingsministeren har invitert 30 kvinner til ? v?re med i Kvinnepanelet 2010. Framtredende samfunnsakt?rer, kjente skuespillere, og kvinner med viktige erfaringer fra hverdagen er blant de som skal gi innspill til det videre arbeid med moderne likestilling.
Kvinnepanelets medlemmer er invitert og panelets fullstendige sammensetning blir for f?rste gang presentert. Statsr?den skal informere om panelets tiltenkte rolle og hvordan deres arbeid skal bidra til ? sette fokus p? dagens kvinnekamp.
Velkommen til presentasjon av Kvinnepanelet 2010.
Pressen f?r anledning til ? ta bilder og ? stille sp?rsm?l til Lysbakken og kvinnepanelets medlemmer.
Sted: Den norske Opera, foajeen
Tid: Mandag 01.02.2010. Oppm?te kl. 1100

A to już wiesz?  FN etablerer ny likestillingsenhet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy