Penge

Hedersprisen ?F?lgesvenn til rettferdighet? til Kronprinsparets Fond

16-06-2014 08:00 Kronprinsparets Fond Under Nannestadfestivalen i helgen, ble Ola ?degaards hederspris ?F?lgesvenn til rettferdighet? overrakt Kronprinsparets Fond for arbeidet stiftelsen gj?r for og med ungdom i Norge.

Under Nannestadfestivalen i helgen, ble Ola ?degaards hederspris ?F?lgesvenn til rettferdighet? overrakt Kronprinsparets Fond for arbeidet stiftelsen gj?r for og med ungdom i Norge.
– ?rets prisvinner bidrar mer enn de fleste til ? synliggj?re den utfordringen vi har med ungdom som faller utenfor. Fondet st?tter prosjekter som har dokumentert at de f?r flere ungdommer inn i aktivitet, tilbake til skole og i arbeid, og de st?tter slik at resultatene blir synlige ? som videre inspirerer flere til ? gj?re en innsats. De fortjener hedersprisen, sier leder av foreningen En til ? Alle sammen, Espen Brekke.
Med utgangspunkt i den enkelte
?F?lgesvenn til rettferdighet? g?r til den eller de som gjennom sitt virke og engasjement er med p? ? gj?re den enkelte barn/ungdom/voksne i stand til ? utvikle seg p? grunnlag av egne evner gjennom mestring. Det vektlegges spesielt resultater med de som ikke har hatt det beste utgangspunktet.
– Dette er utrolig hyggelig for v?re prosjekter og oss. Prosjektene i Kronprinsparets Fond jobber m?lrettet med l?sninger p? utfordringene hvor ungdom ofte st?r helt utenfor arbeid og utdanning, og hvor utfordringene er mange og sammensatte. Fondets visjon er ? styrke fellesskapet for unge mennesker, slik at alle f?ler tilh?righet og kan delta. Vi setter stor pris p? anerkjennelsen, sier daglig leder i Fondet, Solfrid Flateby.
Deles ut av En til – Alle sammen
Det er styret i foreningen En til – Alle Sammen som vurderer verdige kandidater og avgj?r hvem som tildeles prisen.
– Mange ungdommer blir fratatt muligheten til utdannelse fordi de ikke tilegner seg kunnskap med de metoder skolen tilbyr. Med gjentatte nederlag kreves det at noen tror p? dem, viser dem tillit og er i stand til ? bygge opp en likeverdig relasjon. Dette kan gj?res p? mange arenaer; gjennom arbeidstrening, kultur, idrettsaktiviteter eller andre hobbyer og fritidsaktiviteter, sier Brekke.
?nsker synliggj?ring
I Nannestad har man hatt som m?l ? synligj?re utfordringene og legge til rette for forebyggende arbeid, og foreningen En til ? Alle samme mener ingen gj?r dette bedre enn ?rets prisvinner.
– Kronprinsparets Fond jobber bredt med ungdom som faller utenfor skole og arbeidsliv, for aktivitet og involvering i skolen, i tillegg til at de er sv?rt gode p? ? synliggj?re dette arbeidet, forteller Brekke.
Stortinget representert
Leder av helse og omsorgskomiteen p? Stortinget, Kari Kj?naas Kjos, generalsekret?ren i stiftelsen Rettferd for taperne, Ola ?degaard, Kronprinsparets Fond, elever fra Nannestad videreg?ende skole, foreningen En til ? Alle sammen, representanter fra prosjektene i Kronprinsparets Fond og ?vrige gjester var hjertelig til stede og fikk omvisning p? skolen og middag i etterkant av prisoverrekkelsen.

A to już wiesz?  Verdenspremiere p? Drägers nye alkol?s

Om Ola ?degaard
Ola ?degaard (f?dt 1942) er generalsekret?r i Rettferd for taperne, en stiftelse han startet i 1993. Arbeidet i stiftelsen best?r hovedsakelig i ? hjelpe enkeltpersoner overfor privat og offentlig helse- og sosialforvaltning i Norge, og blant annet s?rge for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn og andre grupper og enkeltpersoner som har blitt utsatt for overgrep og mishandling. Ola ?degaard har f?tt flere utmerkelser for arbeidet for ?tapere? i Norge, blant annet Kongens fortjenstmedalje i gull i 2005, John Ingolf Alvheims ?respris i 2007 og Velferdsprisen i 2012.
Tidligere vinnere av ?F?lgesvenn for rettferdighet?
2013 Vidar B?e, ?stmarka IL
2012 Camilo Heredia, GatekunstAkademiet
2011 ?ivind Karlsen, Jessheim videreg?ende skole
2010 Eddi Eidsv?g, leder av P?belprosjektet

For ytterligere informasjon:
Foreningen En til ? Alle sammen, Espen Brekke, tlf. 468 08 845
Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby, tlf. 900 35 897

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. Fondet samarbeider med P?belprosjektet, Trivselsleder, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

A to już wiesz?  Bedre skolemilj?, for elever og l?rere. Erfaringer med Probleml?sning Gjennom Samarbeid fra Haninge kommune.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy