Politikk

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender n? utredningen fra Inkluderingsutvalget p? h?ring. H?ringsfristen er 15. oktober. Utredningen og innspillene vil v?re et viktig grunnlag i en ny stortingsmelding om integrering, som barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken skal legge frem i 2012.
Lysbakken mottok 14. juni 2011 utredningen ?Bedre integrering. M?l, strategier, tiltak? fra Inkluderingsutvalget. Utvalget har analysert omr?der som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse, og har kommet med konkrete forslag til hvordan integreringsarbeidet kan utvikles.
– Integrering handler om arbeid, spr?k og likestilling. Utvalgets utredning inneholder kunnskap og forslag til hvordan vi kan skape et samfunn der nye grupper inkluderes og vi sammen kan videreutvikle fellesskapet. Utredningen og h?ringsinstansenes innspill skal vi bruke i arbeidet med en ny stortingsmelding om integrering, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Stortingsmeldingen skal v?re basert p? et solid og bredt kunnskapsgrunnlag. Dokumentasjon, forskning og statistikk viser at mye g?r bra med integreringen i Norge. De aller fleste innvandrere og deres barn har det bra og gj?r det bra i arbeids- og samfunnslivet.
– B?de arbeid og utdanning er avgj?rende for ? lykkes med integreringen. Derfor vil jeg arbeide med blant andre arbeidsministeren og kunnskapsministeren i den kommende stortingsmeldingen, sier statsr?d Lysbakken.
H?ringsbrevet er tilgjengelig p? departementets nettsider

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy