Valg

Hemma med barnen ? borta fr?n arbetsmarknaden?

Välkommen till en debatt där nordiska ministrar förklarar respektive lands vägval och vilka konsekvenser det f?r för föräldrars ställning p? arbetsmarknaden. Experter, aktörer inom omr?det och intresseorganisationer kommer ocks? att vara p? plats.Den nordiska välfärdspolitiken bygger traditionellt p? tv?försörjarmodellen som utg?r fr?n att b?de kvinnor och män kan vara yrkesaktiva parallellt med ett gott föräldraskap. G?r detta att förena med bidrag för att vara hem med sina barn?
I Finland finns ett etablerat hemv?rdsstöd. I Norge har man nyligen begränsat förm?nen. I Island är det upp till kommunerna om de vill erbjuda stödet. I Sverige har v?rdnadsbidraget aldrig slagit igenom stort. I Danmark finns for?ldrel?n som inte heller utnyttjas i stor omfattning.Tid: 30 oktober, 2012 kl. 12-14 Vi bjuder p? lunchbuffé d? det ocks? finns tid att träffa politiker och sakkunniga.
Plats: Finska riksdagen, Helsingfors (Mannerheimvägen 30, rum Laki-Pykälä-Momentti)
Moderator: Heidi Finnilä, Samhällsredaktör och programledare för det nya finländska debatt programmet OBS debatt
Övriga inbjudna: Sophia Löfgren, ordförande för föreningen Makalösa föräldrar Juhana Vartiainen, tidigare chef vid svenska konjunkturinstitutet, nu överdirektör för VATT Minna Salmi, forskningsledare, Institutet för hälsa och välfärd, THL Elisabeth Rusdal, forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund Ann-Zofie Duvander, forskare medskribent i publikationen “Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries”
Arrangörer: Nordens Välfärdscenter och Norden i Fokus
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Similar Posts