HLF deler ut gratis samtaleforsterkere til Oslos eldre

HLF Oslo deler ut gratis samtaleforsterkere til 50 sykehjem i Oslo. De f?rste 15 sykehjemmene mottar samtaleforsterkere og f?r oppl?ring i bruk av disse torsdag 19. april kl 13-15 i HLF Oslo sine lokaler i Inkognitogt 12.
HLF Oslo har tidligere avdekket at mange tungh?rte sykehjemsbeboere har h?reapparater som ikke fungerer tilfredsstillende og at man derfor ikke f?r med seg hva personell eller p?r?rende sier. For ? hjelpe tungh?rte brukere til ? h?re bedre, gir HLF Oslo ut gratis samtaleforsterkere til alle sykehjem i Oslo.

Hjelpemiddelet er enkelt ? bruke. Det erstatter ikke et h?reapparat, men kan likevel v?re et viktig supplement og til god hjelp for mange eldre for ? kunne kommunisere med andre.

– Vi synes dette er en flott gave, og den forplikter, sier avdelingsdirekt?r i sykehjemsetaten i Oslo kommune, Heidi Engelund.

– Vi har et h?yt fokus p? h?rsel allerede, men jeg ser ikke bort i fra at vi gjennom samarbeidet med HLF vil oppleve positive ringvirkninger b?de for ansatte og brukere, sier Engelund.

Den samlede verdien av gaven til Oslos sykehjem er 150.000 kroner.

– Gaven viser HLFs visjon i praksis – vi skal gj?re hverdagen bedre for landets h?rselshemmede. Dette er et viktig ledd i HLF og myndighetenes arbeid med ? gj?re likemannsordningen for h?reapparatbrukere landsdekkende. Det er ogs? et viktig tiltak i forhold til ? skape nye samarbeidsrelasjoner mellom det offentlige ? som har oppf?lgingsansvaret ? og de gode, frivillige kreftene som HLF representerer. Det endelige m?let er en fullgod veiledning og oppf?lging av alle landets h?reapparatbrukere, sier HLFs generalsekret?r Anders Hegre.

Utdelingen av og oppl?ring i bruk av samtaleforsterkerne gj?res av HLFs frivillige likemenn. En likemann er en person som selv er h?rselshemmet, men som gjennom kurs og egen erfaring, kan gi gode r?d til andre h?rselshemmede. Hjelpen fra HLFs likemenn er gratis.

Samtaleforsterkeren er av typen Maxi og er levert av Vestfold Audio.
HLF (H?rselshemmedes Landsforbund) er landets st?rste organisasjon for personer med en funksjonsnedsettelse med sine 55.000 medlemmer. HLF organiserer h?reapparatbrukere, personer med tinnitus, meniere, CI, d?vblitte/sterkt tungh?rte samt foreldre og h?rselshemmede barn.

Authors

Related posts

Top