Internasjonalt

HLF er landets st?rste organisasjon for funksjonshemmede

23-11-2012 13:44 HLF (H?rselshemmedes Landsforbund) HLF er en av sv?rt f? interesseorganisasjoner som opplever medlemsvekst. - I november passerte HLF 55.000 medlemmer. Det betyr at vi er landets st?rste interesseorganisasjon for funksjonshemmede og verdens st?rste organisasjon for h?rselshemmede, sier forbundsleder Morten Buan. HLF har et spesielt fokus p? forebygging av h?rselsskader og rehabilitering av h?rselshemmede.

– HLF passerer 55.000 medlemmer. Det betyr at vi er landets st?rste interesseorganisasjon for funksjonshemmede og verdens st?rste organisasjon for h?rselshemmede, sier forbundsleder Morten Buan.
Som en av sv?rt f? interesseorganisasjoner opplever HLF medlemsvekst. HLF har v?rt en landsdekkende organisasjon siden 1947, men har aldri v?rt st?rre enn n?. Til sammenligning hadde forbundet 17.100medlemmer i 1996. I november passerte medlemstallet 55.000.
– HLF jobber for en enklere hverdag for landets h?rselshemmede og vi jobber for ? forebygge h?rselsskader i befolkningen. Det f?lger et stort ansvar med ? v?re landets st?rste organisasjon for funksjonshemmede. Heldigvis har HLF 2.000 frivillige over hele landet som gj?r en fenomenal innsats for h?rselssaken, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

700.000 nordmenn har nedsatt h?rsel. I 2020 kan en million nordmenn v?re h?rselshemmet. En stadig eldre befolkning og flere st?ykilder er viktige ?rsaker til det stigende antallet.

– En sv?rt viktig oppgave for HLF er ? forbedre rehabiliteringstilbudet til h?rselshemmede. Gjennom HLF Briskeby rehabiliteringssenter f?r h?rselshemmede sv?rt god hjelp, men vi ?nsker ? utvide betydelig. Tilbudet er p? langt n?r dimensjonert i forhold til behovet blant h?rselshemmede, poengterer Buan.

HLF har f?tt gjennomslag for en rekke viktige interessepolitiske saker de senere ?rene, blant annet:
– obligatorisk h?rselsscreening av nyf?dte
– obligatorisk teksting av norske kinofilmer
– landsomfattende likemannstjeneste som er gratis for brukeren

Kontaktpersoner:
Forbundslederr i HLF, Morten Buan, 414 04 106 eller [email protected]
Informasjonssjef i HLF, Trym Helbostad, 906 33 543 eller [email protected]
HLF er landets st?rste organisasjon for funksjonshemmede og teller 55.000 medlemmer. HLF har en rekke medlemsgrupper: h?reapparatbrukere, tinnitus- og meniererammede, CI-opererte, foreldre til h?rselshemmede barn og sterkt tungh?rte. For ytterligere informasjon, se www.hlf.no

A to już wiesz?  Nordmenn elsker Wordfeud

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy