Barn

H?ring om adopsjonsloven

15-01-2014 11:34 Adopsjonsforum Torsdag 16. januar holder Stortingets Familie- og kulturkomité ?pen h?ring om endringer i adopsjonsloven. Adopsjonsforum er blant h?ringsinstansene som skal m?te.

Torsdag 16. januar holder Stortingets Familie- og kulturkomité ?pen h?ring om endringer i adopsjonsloven. Adopsjonsforum er blant h?ringsinstansene som skal m?te.
Endringene som Adopsjonsforum og en rekke andre h?ringsinstanser skal uttale seg om, ble foresl?tt av den forrige regjeringen. Adopsjonsforum stiller seg positivt til de fleste av endringene som ble foresl?tt, blant annet:
? Obligatorisk deltakelse p? adopsjonsforberedende kurs f?r f?rste internasjonale adopsjon.
? Regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten overtar oppgaven fra kommunene med ? utrede adoptivs?kere.
? Samboere skal kunne vurderes som adoptivforeldre p? lik linje som ektepar (som prinsipp, selv om f? samarbeidsland per dags dato godtar samboende s?kere).
Kritisk til aldersforslag
Foreningen er imidlertid sterkt kritisk til forslaget om ? senke gjeldende ?vre aldersgrense for ? s?ke om adopsjon fra 45 til 42 ?r. Foreningen argumenterer blant annet med at langt flere s?kere gjennom de siste tre?fire ?rene er innstilt p? ? adoptere st?rre barn. Det vil derfor v?re uheldig ?om godt kvalifiserte s?kere med barneerfaring p? ca. 45 ?r i utgangspunktet ikke skal f? muligheten til ? bli vurdert for adopsjon av et barn p? for eksempel fem?seks ?r?, heter det i Adopsjonsforums h?ringssvar fra 7. januar 2013.
H?ringen er ?pen, det er derfor adgang for presse og publikum.
Tid: kl. 10.15?10.35
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18 (Oslo)
Det er tidligere ogs? vedtatt en full revisjon av Norges eksisterende adopsjonslov fra 1986. Et eget utvalg jobber i disse dager med ? utrede eksisterende lov og utarbeide forslag til hva en ny lov b?r inneholde. Utvalget baserer seg blant annet p? rapporten til det s?kalte Hove-utvalget som leverte NOU-en ?Adopsjon ? til barnets beste? i 2009.
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

A to już wiesz?  Europafilm presenterer A TOUCH OF SIN

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy