Kulturpolitikk

– H?yre: Ikke svikt adoptivfamiliene

– H?yre: Ikke svikt adoptivfamiliene
18-10-2013 06:00 Adopsjonsforum Mange barn trenger foreldre, men det blir stadig dyrere ? adoptere. N? forventer ?ystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum, at H?yre holder sitt valgl?fte om ? ?ke adopsjonsst?tten.

Mange barn trenger foreldre, men det blir stadig dyrere ? adoptere. N? forventer ?ystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum, at H?yre holder sitt valgl?fte om ? ?ke adopsjonsst?tten.
B?de ved budsjettbehandlingen i 2012 og f?r valget i ?r har H?yre foresl?tt ? ?ke adopsjonsst?tten til 1G i Folketrygden – i dag kr 85 245. Til sammenligning har den avtroppende regjeringen kun foresl?tt en ?kning av adopsjonsst?tten p? 3,5 prosent til kr 46 920 neste ?r. N? forventer ?ystein Gudim at H?yre g?r inn for ? ?ke adopsjonsst?tten i regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet. I tillegg til H?yre st?tter ogs? Venstre og Kristelig Folkeparti ? ?ke adopsjonsst?tten til 1 G (KrF ?nsker en ?kning til 2 G).
Kostnadene for adopsjon har g?tt opp for alle de tre adopsjonsforeningene i Norge de siste ?rene. Foran de tre siste stortingsvalgene har det v?rt politisk flertall for ? knytte st?tten til grunnbel?pet i Folketrygden for ? gj?re den mer forutsigbar. Dette er imidlertid aldri blitt prioritert.
– For de familiene som ?nsker ? adoptere vil dette v?re av stor betydning, sier ?ystein Gudim.
– De r?dgr?nne kunne innfridd dette kravet for ?tte ?r siden da nesten alle partier lovte ? st?tte det. Det gjenst?r ? se om H?yre holder sitt l?fte n? i 2013.
Billigere for staten
Med lave adopsjonstall vil den faktiske kostnaden for staten v?re sv?rt beskjeden: I 2012 var det 239 adopsjoner fra utlandet med en samlet utbetalt st?tte p? ca. 11 millioner kroner. Antallet adopsjoner g?r ytterligere ned i ?r, og antallet havner maksimalt mellom 170?190. Skulle dette bli tallet ogs? neste ?r, vil statens utgifter ikke ?ke til mer enn 14,5?16,2 millioner kroner om l?ftet blir innfridd.
En normal graviditet, inkludert f?dsel p? et sykehus, koster trolig det offentlige langt mer enn dagens st?tte til en internasjonal adopsjon. Medregnet kostnader til svangerskaps- og spedbarnskontroller, samt trygdeutgiftene ved tre ukers lengre permisjon f?r f?dselen, er kostnadene pr. barn trolig h?yere enn adopsjonskostnadene. I tillegg dekkes eventuelle ekstraordin?re helseutgifter ved komplikasjoner selvsagt av det offentlige helsevesenet.
Det en familie m? betale for en internasjonal adopsjon varierer, men forventes ? ligge rundt kr 140 ? 150 000 i ?r. I tillegg til denne summen kommer reise og opphold i barnets hjemland. I 1994 dekket adopsjonsst?tten opp mot ca. 70-75 prosent av de gjennomsnittlige adopsjonskostnader. I 2013 dekker st?tten ca. 30?32 prosent av kostnadene.
De tre adopsjonsforeningene InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum avslutter snart underskriftskampanjen ?k adopsjonsst?tten p? Facebook. Underskriftene vil overleveres den nye Barne- og likestillingsministeren.
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

A to już wiesz?  - Stortingsflertallet glemmer sine partiprogrammer om ?kt adopsjonsst?tte!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy