H?yre vil at flere skal adoptere

H?yre ?nsker ? ?ke adopsjonsst?tten til folketrygdens grunnbel?p (kr. 85 245). ?Dette vil gi flere som ?nsker det mulighet til ? hjelpe barn, som av ulike ?rsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst?, uttaler partiet.
Uttalelsen kom som svar da de norske adopsjonsforeningene spurte hva partiet mente om adopsjonsst?tten. H?yre viser med dette at det har skjedd en markant holdningsendring siden 2009, da partiet i sitt program ikke st?ttet en ?kning av adopsjonsst?tten.
H?yre var ikke det eneste partiet som ble spurt. 5. juli 2013 sendte InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum ut f?lgende sp?rsm?l til stortingspartiene og partier som kan f? stortingsmandater:
Har partiet i innev?rende periode (2009-2013) foresl?tt ? ?ke adopsjonsst?tten, og vil partiet forplikte seg til ? koble st?tten til 1G i folketrygden i kommende stortingsperiode?
Kristelig Folkeparti var partiet som var mest positivt til en ?kning av adopsjonsst?tten, noe det har v?rt gjennom flere valg. Partiet ?nsker faktisk ? ?ke st?tten til hele 2 G, alts? tilsvarende kr. 170 490. Venstre har i sitt valgprogram ogs? g?tt inn for en adopsjonsst?tte p? 1 G.
Regjeringspartiene skuffer
Regjeringspartiene har vist en skuffende mangel p? engasjement rundt sp?rsm?let. Arbeiderpartiet uttaler at det ikke ?nsker ? fremme noe forslag om ?kning av adopsjonsst?tten, selv om det i programmet g?r inn for 1 G, dog uten noen forpliktende tidsplan. Sosialistisk Venstreparti, som tidligere har st?ttet en ?kning til 1 G, er n? sv?rt vag i sine uttalelser, ogs? i programmet.
Det samme gjelder Senterpartiet, som uttaler at det vil g? inn for ? beholde dagens ordning med ? fastsette st?tten i statsbudsjettet fra ?r til ?r. Fremskrittspartiet ?nsker ingen endring av dagens ordning.
Om adopsjonsst?tten
Adopsjonsst?tten ble etablert i 1992 for ? gj?re det mulig for flere ? adoptere. Adopsjonsforeningene mener at dette ikke er tilfelle per dags dato. N?v?rende adopsjonsst?tte ligger p? kr 45 330, noe som verken gjenspeiler den generelle prisutviklingen i Norge eller de stadig ?kende adopsjonskostnadene. Mange potensielle adopsjonss?kere er i etableringsfasen med bolig- og studiel?n osv.
Hvis stortingspolitikerne vil at internasjonal adopsjon fortsatt skal v?re et alternativ for bredere grupper, mener adopsjonsforeningene at adopsjonsst?tten m? settes opp n?. En adopsjonsprosess koster i dag ca. 140?150 000 kroner, men dette varierer noe mellom foreningene. I tillegg kommer utgifter til reise og opphold n?r man skal hente barnet.
Adopsjonsforeningene driver i disse dager en kampanje p? sine nettsider og p? Facebook for ? ?ke adopsjonsst?tten.
Her kan du lese uttalelsene fra hvert enkelt parti:
Arbeiderpartiet:
?Vi har ikke fremmet forslag om ?kning av adopsjonsst?tten i innv?rende stortingsperiode, og n?r det gjelder eventuelle ?kninger for fremtiden vil vi komme tilbake til det i det enkelte budsjett.?
Fremskrittspartiet:
?FrP har fulgt regjeringens forslag til ?kninger i adopsjonsst?tte denne perioden, og mener den utviklingen som har v?rt de siste ?rene representerer en positiv utvikling som b?r f? fortsette.?
H?yre:
?Kostnadene forbundet med adopsjon har ?kt betydelig de siste ?rene uten at adopsjonsst?tten har ?kt tilsvarende. H?yre har fulgt opp sine valgl?fter. Vi har i flere ?r foresl?tt en kraftig heving av adopsjonsst?tten opp til folketrygdens grunnbel?p, 1G. Dette vil gi flere voksne som ?nsker det mulighet til ? hjelpe barn, som av ulike ?rsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst. Vi beklager at det r?dgr?nne stortingsflertallet ikke har st?ttet ?kningen.?
Kristelig Folkeparti:
?Vi har ved flere anledninger (v?re alternative statsbudsjetter), foresl?tt ? ?ke adopsjonsst?tten til 2G, som vi har programfestet. Dette har vi ogs? programfestet for kommende periode, og vil fortsette ? arbeide for det.?
Senterpartiet:
?Senterpartiet har ikke programfestet ?kt adopsjonsst?tte. Dette vil derfor partiets stortingsgruppe m?tte vurdere i forbindelse med budsjettbehandlingene.?
Sosialistisk Venstreparti:
??kning av adopsjonsst?tten er et budsjettsp?rsm?l som m? vurderes opp mot andre viktige tiltak ? bruke statlige kroner p?. Forel?pig har det ikke v?rt rom for ? ?ke st?tten til 1 G, men vi ser at det faktum at det blir stadig dyrere ? gjennomf?re en adopsjon, gj?r dette sp?rsm?let enda mer aktuelt. Vi b?r ikke ende opp i en situasjon der det bare er de med tykk lommebok som har r?d til ? adoptere.?
Venstre:
?Venstre foreslo dette i v?rt stortingsvalgprogram for 2009-2013, og har programfestet dette ogs? i perioden 2013-2017.?
Milj?partiet De Gr?nne:
?De Gr?nne har ikke v?rt p? Stortinget i innev?rende periode, og har ikke dr?ftet spesifikt hvor stor adopsjonsst?tten b?r v?re, men vi er positive til fornying og forbedring av offentlige ?konomiske st?tteordninger p? generell basis.?
R?dt:
?R?dt har ikke v?rt p? Stortinget i innev?rende periode. Vi har forel?pig ikke tatt stilling til en eventuell ?kning av adopsjonsst?tten.?
Illustrasjonsfoto: pixieclips
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Authors
Top