Politikk

H?yt engasjement for humanit?rt arbeid: Russen gj?r gjerne en frivillig innsats

Livs- og skadeforsikringsselskapenes forel?pige ?rsresultat for 2009 viser en betydelig forbedring fra 2008. Hoved?rsaken til bedringen er den store ?kningen i nettoinntekter fra finansielle eiendeler.

Livsforsikringsselskapene har i 2009 et verdijustert resultat p? 21,2 milliarder kroner. Dette er en bedring fra 2008 p? hele 48 milliarder.
Livsforsikring er i ferd med ? komme seg etter de svake resultatene i 2008. Resultat f?r tildeling til kunder og skatt endte p? 9,7 milliarder i 2009, en ?kning p? 9,2 milliarder fra 2008. Hoved?rsaken til bedringen i resultatet er at nettoinntektene fra finansielle eiendeler ?kte med hele 72,3 milliarder. Livsforsikringsselskapenes premieinntekter sank med 4,7 milliarder sammenliknet med 2008. Dette skjedde samtidig som erstatningskostnadene ble redusert med 19,8 milliarder.

[Tabell: Livsforsikring. Resultatregnskap. Millioner kroner]

[Tabell: Livsforsikring. Balanse. Millioner kroner]

Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis har ?kt

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital ?kte med 54,5 milliarder fra 2008 til 2009. Beholdningen av aksjer, andeler og egenkapitalbevis har ?kt med 19 prosent det siste ?ret. Aksjer, andeler og egenkapitalbevis som prosent av forvaltningskapitalen har ?kt med 3 prosent sammenliknet med utgangen av 2008. Beholdningen av obligasjoner og sertifikater ?kt med 3
prosent fra 2008 til 2009. Obligasjoner og sertifikater utgj?r 51 prosent av forvaltingskapitalen i 4. kvartal 2009, mot 53 prosent ?ret f?r.

Solid ?kning i resultatet for skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapenes forel?pige ?rsresultat for 2009 ble p? 9,2 milliarder. Dette utgj?r en oppgang p? 7,7 milliarder fra 2008. Skadeforsikring har et resultat av ordin?r virksomhet p? 11,4 milliarder ved utgangen av 2009. Ogs? for skadeforsikring er hoved?rsaken til bedringen i resultatet en betydelig ?kning i nettoinntektene fra finansielle eiendeler p? hele 9,1 milliarder. Premieinntektene og erstatningskostnadene ?kte begge med 3 prosent. Teknisk resultat ble
redusert med 24 prosent.

Forvaltningskapitalen ?kte med 3,9 milliarder fra 2008 til 2009. Aksjer, andeler og egenkapitalbevis utgj?r 21 prosent av skadeforsikringsselskapenes forvaltningskapital ved utgangen av 2009. Dette tilsvarer en ?kning p? 2 prosent fra 2008. Beholdningen av obligasjoner og sertifikater har ?kt med 5 prosent, mens obligasjoner og sertifikater som andel av forvaltningskapitalen har ?kt med 1 prosent det siste ?ret.

[Tabell: Skadeforsikring. Resultatregnskap. Millioner kroner]

[Tabell: Skadeforsikring. Balanse. Millioner kroner]

http://www.ssb.no/forsikring/

Similar Posts