Hvem blir ?rets barne- og ungdomskommune 2010?

Nr.: 10043
Dato: 30.04. 2010
Kontakt: Kommunikasjonsenheten 97 77 36 34
Priv. til red.
Lysbakken presenterer Inkluderingsutvalg
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken inviterer til pressekonferanse i dag kl.: 12.30. Lysbakken vil presentere det regjeringsoppnevnte Inkluderingsutvalget som skal gi regjeringen r?d p? integrerings- og inkluderingsomr?det.
Flere av utvalgets medlemmer vil v?re til stede p? pressekonferansen.
Sted: Café Marhaba, Keysergate 1
Tid: 12.30-13.30
Kontaktperson: Anne Nordskog: 975 30 948

Authors

Related posts

Top