Politikk

Hvor skal barna ringe n?r de trenger hjelp?

?ker antall ansatte i det kommunale barnevernet med 12

Regjeringen ?remerket 240 millioner kroner for ? styrke det kommunale barnevernet i statsbudsjettet for 2011. N? er 400 nye stillinger fordelt. 81 prosent av landets kommuner har f?tt styrket sin barneverntjeneste.
– Dette er en stor satsing p? barnevernet og viser at denne regjeringen leverer konkrete resultater til de som trenger det aller mest. V?rt fremste m?l har v?rt ? ?ke kapasiteten i det kommunale barnevernet der behovet har v?rt st?rst. Barn og unge skal ikke vente p? ? f? hjelp hvis de trenger det, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Over hele landet har fylkesmennene behandlet s?knadene fra kommunene og fordelt midlene. Fredag 18. mars sendte fylkesmennene sine svarbrev til kommunene. Kommunene er n? klare til ? rekruttere nye ansatte til barnevernet.
Kommunene har over flere ?r arbeidet for ? styrke barn og unges oppvekst- og levek?r. Likevel har antallet saker i barnevernet ?kt betydelig de siste ?rene. Veksten i antall stillinger har ikke holdt tritt med den ?kende saksmengden i barneverntjenestene.
– De siste ?rene har ?kningen i stillinger i gjennomsnitt bare v?rt 3 prosent. Gjennom ?rets satsing vil antall ansatte i landets barneverntjenester ?ke med 12 prosent. Dette vil utgj?r en betydelig forskjell for barna. Flere barn vil f? hjelp, sier statsr?d Lysbakken.
Regjeringen har bevilget 240 mill kroner til 400 stillinger i det kommunale barnevernet.
– 400 stillinger er det antallet ansatte vi mener det er mulig ? kunne rekruttere i l?pet av et ?r. Det at kommunene har s?kt om flere stillinger viser at behovet for ? ansette flere i det kommunale barnevernet er stort, sier statsr?d Lysbakken.
I ?remerkingen ble det ogs? satt av penger til kompetansel?ft for ansatte i det kommunale barnevernet. Flere kommuner har s?kt og f?tt innvilget midler til ? ?ke kompetansen.
Landsoversikt, fylkesoversikt med alle kommuner og kontaktpersomer hos Fylkesmennene:
Kontaktpersoner hos Fylkesmennene
Oversikt hele landet (pdf)
?stfold (pdf)
Akershus (pdf)
Oslo (pdf)
Oppland (pdf)
Hedmark (pdf)
Buskerud (pdf)
Vestfold (pdf)
Telemark (pdf)
Aust-Agder (pdf)
Vest-Agder (pdf)
Rogaland (pdf)
Hordaland(pdf)
Sogn og Fjordane (pdf)
M?re og Romsdal (pdf)
S?r-Tr?ndelag (pdf)
Nord-Tr?ndelag (pdf)
Nordland (pdf)
Troms (pdf)
Finnmark (pdf)
Interkommunalt samarbeid

A to już wiesz?  Personlig innblikk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy