Ingen enkle l?sninger p? narkotikaproblemene

BLD sender i dag p? h?ring et forslag om ? utvide barnevernlovens regler om krav til politiattester. I dag omfatter attestene kun seksuelle overgrep mot barn. H?ringsforslaget g?r ut p? at ogs? personer som har beg?tt volds-, rans- eller narkotikaforbrytelser skal kunne utelukkes fra arbeid i barnevernet.

– Vi m? gj?re det vi kan for ? sikre at barn ikke blir utsatt for overgrep og uakseptabel oppf?rsel fra omsorgspersoner. Ved ? utvide bruken av politiattester til ? gjelde flere lovbrudd, vil vi i st?rre grad kunne sile ut personer som er uegnet for arbeid med barn og unge, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Form?let med forslaget er ? beskytte mot risiko for overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse p? mindre?rige barn og unge. Forslaget er i samsvar med den nylig vedtatte politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester. Forslaget g?r videre ut p? ? presisere dagens hjemler slik at det skal kreves politiattester av alle som utf?rer oppgaver i barnevernet, n?r oppgaven inneb?rer direkte kontakt med barn og unge som omfattes av loven.

Anmerkninger p? politiattest skal i hovedregel f?re til utelukking av oppgaver overfor barn og unge.
H?ringsfristen er 12. august 2010.

Authors

Related posts

Top