Barn

Innsamlingskontrollen ? en un?dvendig merkostnad

20-03-2014 08:00 Adopsjonsforum Adopsjonsforum har besluttet ? melde seg ut av stiftelsen Innsamlingskontrollen. Vi vil at innsamlede penger skal g? til prosjektene ? ikke til un?dvendige ekstra revisjons- og kontrollkostnader.

Adopsjonsforum har besluttet ? melde seg ut av stiftelsen Innsamlingskontrollen. Vi vil at innsamlede penger skal g? til prosjektene ? ikke til un?dvendige ekstra revisjons- og kontrollkostnader.
Da Adopsjonsforums bistandsavdeling, Bistand for barn, fikk godkjent en avtale for prosjektst?tte fra Norad i 2010, ble det krevd at vi meldte oss inn i Innsamlingsregisteret og stiftelsen Innsamlingskontrollen. Grunnen til at Bistand for barn n? melder seg ut er at ordningen krever mye merarbeid, at tjenesten er altfor dyr og at vi ikke mottar Norad-st?tte i 2014.

Det er viktig at det finnes en kontroll med alle de sm? og store akt?rer som driver med innsamling. Det er mange useri?se grupper og firmaer som samler inn penger. For ? bli godkjent av Innsamlingskontrollen kreves det at minst 65 prosent av innsamlede midler g?r til innsamlingsform?let. Bistand for barn har uten problemer oppfylt dette kravet i ?rene da vi var medlem.

?rlig kontroll
V?re givere kan v?re trygge p? at innsamlede midler kommer fram selv om vi n? m? fjerne Innsamlingskontrollens logo fra v?rt informasjonsmateriell og hjemmeside. Regnskapet til Bistand for barn kontrolleres hvert ?r av en statsautorisert revisor fra Davita AS. Bistand for barns landslotteri kontrolleres ogs? av revisor og det offentlige Lotteri- og stiftelsestilsynet. Overskuddet av lotteriet er Bistand for barns st?rste inntektskilde hvert ?r.

Stiftelsen Innsamlingskontrollen er driftet fra et advokatkontor og fikk i sin tid godkjenning fra Kirke- og utdanningsdepartementet for ? v?re registerf?rer for Innsamlingsregisteret. For ? utf?re dette arbeidet har stiftelsen krevd betaling ut fra Adopsjonsforums samlede regnskap ? inkludert adopsjonsarbeidet som utgj?r 90 prosent av foreningens virksomhet ? som ikke har noe med innsamling og bistand ? gj?re.
Dette betyr at selv med et beskjedent bistandsbudsjett p? 2,2?2,4 millioner kroner, skulle vi betale nesten like mye som store bistandsorganisasjoner som R?de Kors og Redd Barna. Dette fant vi helt urimelig, og Innsamlingskontrollen ga oss avslag i prisen etter at vi klaget. Vi har derfor betalt kr 15 000 pr ?r fra 2010 til 2012. ?vre tak for de store organisasjonene er kr 40 000 per ?r.

A to już wiesz?  NMI FUND III KS INVESTS USD 4.7 MILLION THROUGH A SHARE ISSUE IN SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED (?SATIN?)

Kritikk fra andre organisasjoner
Til tross for rabatten ?nsker Adopsjonsforum/Bistand for barn ikke lenger ? v?re medlem av Innsamlingskontrollen. Vi vil at innsamlede penger skal g? til prosjektene ? ikke til un?dvendige ekstra revisjons- og kontrollkostnader.
Organisasjoner som Frelsesarmeen har valgt ? st? utenfor Innsamlingskontrollen, som er blitt kritisert for ? gi inntrykk av at alle seri?se organisasjoner m? v?re medlem hos dem. Flere organisasjoner f?ler seg tvunget inn i dette systemet fordi Norad krever det.
Noe av kritikken kan du lese p? stiftelsen Soria Morias hjememside.

Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy