Politikk

innSYN=INNsikt av Vibeke Jensen/ Utstillings?pning torsdag 4. november

En landsomfattende unders?kelse gjennomf?rt av TNS Gallup blant norske sm?barnsforeldre viser at halvparten av sm?barnsforeldrene med barn i alderen 0-4 ?r vil ha ?kologisk barnemat.
P? sp?rsm?l i unders?kelsen om hvor opptatt foreldrene er av at maten er ?kologisk, svarer halvparten av de spurte at de er opptatt av at barnematen er ?kologisk.
? Unders?kelsen bekrefter at ?kologisk mat ikke lenger kun er for de spesielt milj?- og helsebevisste, men at det foreg?r en klar adferdsendring generelt blant nordmenn. ?kologisk mat handler like mye om smak, rene produkter og strenge kvalitetsrutiner, sier Stine Marie Nyg?rd, produktsjef for Hipp.
P? sp?rsm?l om hva som er det viktigste kriteriet ved valg av barnemat, oppgir hele 60 prosent av foreldrene at prisen er viktigst. 25 prosent oppgir at viktigste kriteriet er at maten er ?kologisk.
63 prosent ?kning i salg
H?stens bleie- og barnematkrig i dagligvarebransjen har nok ogs? bidratt til ?kende interesse for ?kologisk barnemat. Salgstall fra august og september i fjor sammenliknet med samme periode i ?r viser en ?kning i omsetning p? hele 63 prosent.
– Alle v?re produkter er ?kologiske og vi ser helt klart at der pris ikke har noen betydning, velger sm?barnsforeldre helst ?kologisk barnemat, forteller Nyg?rd.
If?lge unders?kelsen er de som kj?per ?kologisk barnemat ogs? villige til ? betale mer for maten. Rundt halvparten av de spurte svarer at de er villige til ? betale fem kroner mer per produkt. Og fedrene er villige til ? betale litt mer enn m?drene.
Tall fra januar i ?r fra ?kobarometeret, som er en ?rlig adferds- og holdningsunders?kelse om ?kologisk mat, viste samme tendens. Kundene som handler ?kologisk mat er villige til ? betale mer for maten.
Om unders?kelsen:
Intervjuene er gjennomf?rt som en webunders?kelse p? Gallups eget internettpanel
Unders?kelsen er gjennomf?rt p? et landsdekkende utvalg av foreldre som har barn i alderen 0-4 ?r. Foreldrene i unders?kelsen er i alderen 20-55 ?r.
Intervjuene er foretatt i periodene 17. -24. september 2010.
Antall respondenter: 502
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Stine Marie Nyg?rd, produktsjef for Hipp hos Arvid Nordquist, telefon: 411 44 029
Mail: [email protected]
?kologisk filosofi
?kologisk tankegang og h?y kvalitet er selve basisen for HiPP. Mer enn 6000 b?nder dyrker frukt og gr?nnsaker for barnematprodusenten. F?r en bonde kan levere gr?nnsaker til HiPP m? jorden han dyrker i testes i 3 ?r. Hvert eneste glass testes 260 ganger f?r det blir satt i butikkhyllene. For HiPP er den helhetlige tiln?rmingen viktig. Det betyr at ikke bare produktene, men ogs? produksjonen er helt avgj?rende i HiPPs ?kologiske filosofi.

Similar Posts