Internasjonal innkreving av barnebidrag blir lettere

Den 29. mars f?r klokken 11 ble redningssk?yta ?Ruth Opsahl? kontaktet av losen som var om bord p? cruiseskipet ?Ocean Countess? om ? gjennomf?re en evakuering av syk pasient fra cruiseskipet. Redningssk?ytemannskapet tok kontakt med AMK i Bod? for ? f? ambulansepersonell med p? oppdraget.
AMK bekrefter da at de er kjent med oppdraget og sender en ambulanse med to helsepersonell som blir med om bord i redningssk?yten ut til cruiseskipet, som ligger vel ti minutters gange fra redningssk?ytens stasjon i Bod?.
Det videre hendelsesforl?pet slik det beskrives i Redningsselskapets interne rapport etter hendelsen er som f?lger:
Det ble besluttet at pasienten som p? det tidspunktet er sv?rt d?rlig og bevisstl?s, m?tte tas over fra cruiseskipet til redningssk?yten via losporten som er et stykke frem p? skipet.
B?re fra redningssk?yten ble tatt med om bord i cruiseskipet av ambulansepersonellet og den bevisstl?se pasienten ble stroppet til denne uten at det ble satt p? henne flytemidler.
I det helsepersonell og ansatte fra cruiseskipet fors?ker ? overf?re b?ren med pasient fra cruiseskipet til redningssk?yten sklir de to fart?yene fra hverandre. Dette medf?rte at pasienten falt i sj?en.
Selve overf?ringen skjedde i sju knops fart uten at skipene var festet til hverandre. Dette er en prosedyre redningssk?ytene gjennomf?rer stadig, b?de ved ambulanseoppdrag og ved overf?ring av los.
Pasienten ble liggende i vannet i anslagsvis tre fire minutter og ble tatt opp i redningssk?yta og pakket inn i ullpledd. Redningssk?yten satte kursen rett mot Bod? havn og den ventende ambulansen for videre transport til sykehus.
Hendelsen og den interne rapporten har medf?rt rutineendringer som er iverksatt umiddelbart.
Blant annet er prosedyre for MEDEVAC (Medical evacuation) revidert. Herunder at overf?ring av pasient p? b?re ikke skal gjennomf?res under fart gjennom sj?en, med mindre RS kan fort?yes inntil fart?yet.
Redningsselskapet har 41 redningssk?yter og utf?rte i 2010 124 ambulanseoppdrag med disse.
Kontaktinfo
Leder for redningsavdelingen i Redningsselskapet: Hans Skaar 918 89 927 (for avtale om intervju)
Kommunikasjonssjef Ernst Larsen: 909 86 799 (bare ang. fakta ? og opptatt fra 13 til 14 i m?te)
Vedlegg:
Utdrag fra rapporten som er skrevet av v?r redningsavdeling i samarbeid med skipsf?rer og mannskap p? RS ?Ruth Opsahl?:

Beskrivelse av hendelsesforl?petTidspunkt
29.03.2011 kl: 1110Varsling til Redningsavdelingen
Skipsf?rer varsler operativ leder direkte kl: 1305, som videre varslet leder redningsavdelingen umiddelbart. Vakttelefon ble deretter varslet av operativ leder. Seniorr?dgiver har telefonsamtale med RS Ruth Opsahl kl: 1321.

Posisjon
N 67*18,606` E 014*17,160`, (Hjert?ya og L?psholmen).
V?rforhold
Vind: 210* 7 m/s
Str?mhastighet: 2 knop
Str?mretning: 350*
Temp: 2 grader
Sikt: 1000 meter
B?lgeh?yde: 0-0,1 meter, sm?kruset

Foresp?rsel om oppdrag
Foresp?rsel fra LOS om bord p? ?Ocean Countess? til RS Ruth Opsahl om MEDEVAC fra cruiseskipet ?Ocean Countess?. RS tar kontakt med AMK og ber om ambulanse for bistand til oppdraget, AMK er allerede kjent med oppdraget. RS har ikke f?tt oppdragsnummer fra AMK p? dette oppdraget (planlagt at dette skulle tas sammen med LOS oppdrag?).
Utrykning
Ambulanse ankommer RS kai og 2 helsepersonell blir med om bord. Ved ankomst ?Ocean Countess? tar helsepersonellet seg om bord i ?Ocean Countess?. Pasienten betegnes som d?rlig og er bevisstl?s. B?re fra RS m? brukes. Helsepersonellet betjener b?ren.
Bording
Losporten p? ?Ocean Countess? er langt frem p? skipet. Losportens h?yde er nesten den samme som fordekk p? RS. Planlagt ? ta inn pasient rett bak styrhus, nesten samme niv? som baug. Skipsf?rer sto ute og man?vrerte ved akterposisjon. Bordingshastighet ca 7 knop.
Trykkb?lge fra ?Ocean Countess? baugparti presser baugen til RS ut fra skipssiden. RS fors?ker ? kompensere for dette med man?vrering, med det resultat at akterenden p? RS presses ut fra skipsside med ca 2 meter. Pasienten faller s? ut av b?ren mellom fart?yene og ned i sj?en. Et besetningsmedlem fra ?OC? forblir om bord p? RS, og f?lger etter hvert med til land. En av helsepersonellet blir v?rende om bord p? ?OC?, og senere hentet av RS.
Pasient informasjon
Pasienten var d?rlig og bevisstl?s f?r overf?ringen til RS startet. Pasient l? p? en enkel b?re tilh?rende RS. Pasienten var stroppet p? b?re. Dette ble utf?rt av helsepersonellet. Det er uvisst hvordan stroppingen var utf?rt. Pasienten var ikke if?rt flytemiddel under oppdraget. Pasienten gled ut av b?ren under overf?ring til RS og falt i sj?en.
Pick-up
RS Skipsf?rer gikk umiddelbart inn i styrhus og man?vrerte videre derifra. RS gjorde et turn og satte kursen rett mot PIW. Det var ?yekontakt med PIW hele tiden. PIW l? bevisstl?s i sj?en i ca 3-4 minutter f?r pick-up. Skipsf?rer man?vrerte RS helt inntil PIW og koblet ut fremdriftslinjer. Mannskap / personell om bord fikk tak i kl?rne til PIW og dratt vedkommende inn til dykkerplattform og videre inn p? akterdekk.
Behandling
Det ble startet behandling av pasient. Pasient ble lagt inn i flere ullpledd, i tillegg til behandling fra helsepersonell.
Det ble lagt bobleplast rundt pasient ved ankomst Bod?, ambulansen hadde dette med. RS sin bobleplast ble ikke brukt.
I f?lge helsepersonell antas det at vedkommende ikke har f?tt ytterligere skade av hendelsen. Pasienten hadde ved ankomst sykehus en kroppstemperatur p? 32 grader.

Authors

Related posts

Top