Jenter i katastrofer f?r ikke v?re barn

I dag markeres FNs internasjonale barnedag, men sv?rt mange jenter i utviklingsland fratas muligheten til ? v?re barn. De blir tvunget inn i voksenrollen gjennom overgrep, tidlig ekteskap og barnef?dsler. Katastrofesituasjoner, slik som man n? opplever p? Filippinene, forsterker denne utviklingen.
P? Filippinene er det n? rundt 4, 6 millioner barn som trenger beskyttelse mot vold, trafficking og utnyttelse i f?lge OCHA. Menneskehandel var et problem p? Filippinene ogs? f?r tyfonen kom, og FN ansl?r n? at enda flere barn vil bli utsatt for dette i ukene som kommer. Noen barn er ekstra s?rbare fordi de har mistet foreldrene sine, foreldre jobber utenlands eller i andre byer.
? Kaotiske situasjoner presser fattige familier ut p? kanten av stupet. Selv om begge kj?nn opplever utfordringer i forbindelse med katastrofer har jenter i ungdoms?rene et spesielt behov for hjelp, som ofte blir oversett i slike sammenhenger, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.
Jenter g?r inn i voksenroller
? Jenter er spesielt utsatt for ? bli diskriminert under og etter katastrofer. Det handler om at de st?r bakerst i matk?, de m? overta ansvar for sm?s?sken eller de blir giftet bort. Plan erfarer at noen foreldre velger ? gifte bort d?trene sine for ? f? f?rre munner ? mette i en krisesituasjon, sier Thommessen.
Barneekteskap er med p? ? frata jentene mulighet til ? v?re barn. Plan prioriterer derfor ? sikre jenters rett til beskyttelse og fortsatt skolegang i etterkant av en katastrofe.
? Barneekteskap frar?ver unge jenter deres rett til en barndom. Ekteskapet kan medf?re vold, overgrep og p?tvungne seksuelle forhold som setter jentene i fare for seksuelt overf?rbare sykdommer og tidlig graviditet, Thommessen.
Etablerer trygge barnesentre
Et sted jenter kan f? v?re barn, er p? trygge barnesentre. P? ?st-Samar p? Filippinene er Plan i gang med ? etablere 15 barnesentre i telt. N? rekrutteres voksne som kan lede arbeidet p? disse sentrene.
?Det er sv?rt viktig at barn, b?de jenter og gutter, tilbys ? v?re p? trygge barnesentre under katastrofer. Her f?r de beskyttelse og omsorg, pluss f?r delta i lek og ulike aktiviteter. Voksne kan ogs? observere hvilke barn som er traumatisert og trenger psykososial behandling av eksperter, sier Thommessen.
Plans anbefaler f?lgende tiltak for ? sikre jenter under katastrofer:
Involver ten?ringsjenter i alle stadier av katastrofeforebygging og respons.
Gi oppl?ring og mobiliser kvinner i katastrofearbeid.
Tilrettelegg for m?lrettede tjenester for ten?ringsjenter i forhold til utdanning, beskyttelse og seksuell og reproduktiv helse.
Inkluder st?tte til beskyttelse mot kj?nnsbaserte vold i f?rste fase etter en katastrofe.
La all datainnsamling brytes ned p? kj?nn og alder for ? vise behovene til ten?ringsjenter, og bruk dette i planlegging av programmer.

Plan Norge – for og med barn

Authors

Related posts

Top