Justis- og politidepartementet: Barnehus i Oslo

1. februar 2009 sendte svensk TV 4 dokumentaren ?Kalla Fakta?, som satte fokus p? plukking av fj?r og dun fra levende fugler.
Dette er en oppf?lging p? hva som har skjedd siden dokumenteren ble sendt. TV-programmet stilte sp?rsm?lstegn ved JYSKs kontrollrutiner, men vi har absolutt ingen indikasjoner p? at produkter i JYSK inneholder fj?r eller dun plukket fra levende fugler.
JYSK aksepterer ikke dyremishandling ? herunder plukking av dun og fj?r fra levende fugler.
En av JYSKs leverand?rer, Dykon, blir i programmet mistenkt for ? ikke kunne garantere hvor deres dun og fj?r stammer fra.

Vi har gransket den konkrete saken.
Dykon har gitt JYSK uavhengige tredjeparts godkjennelser fra de tyske veterin?rmyndighetene, som sikrer at alle de produkter som JYSK kj?per fra Dykon, stammer direkte fra slakterier ? og alts? fra d?de fugler.
JYSKs leverand?rer forplikter seg kontraktsmessig til kun ? levere dun og fj?r fra d?de fugler. Vi har l?pende punktet p? dagsorden n?r vi er i dialog med v?re leverand?rer. Gjennom samhandlingsdokumenter, sertifiseringer og leverand?rbes?k, sikrer leverand?rene v?re at de ikke kj?per inn fra steder hvor plukking av fj?r og dun praktiseres. Vi anser det som kontraktsbrudd, dersom en leverand?r ikke overholder kravene v?re ? og det f?r konsekvenser.
Dokumentaren har naturligvis skapt usikkerhet blant v?re medarbeidere og kunder. Utover ? granske den konkrete saken som omhandles i dokumentaren, har JYSK siden programmet ble sendt i februar, gjort f?lgende:
Representanter fra detaljbransjen, herunder JYSK, industrien og myndighetene er enige om at bransjen som helhet skal finne en felles standard for sikring av leverand?rkjeder innenfor dun og fj?r ? med en m?lsetting om ? utvikle b?de utdannelsesprogrammer og kontrollsystemer.
Sammen med andre detaljvirksomheter har vi oppfordret det internasjonalt anerkjente testfirmaet International Down & Feather Laboratory (IDFL) til ? utvikle et ensrettet kontrollprogram for bruk i leverand?rkjedene. IDFL har ferdigstillet arbeidet, og alle v?re leverand?rer skal bruke dette uavhengige kontrollprogrammet.
Representanter fra JYSK har selv bes?kt og intervjuet leverand?rene for ? forsikre seg om at de overholder v?re krav.
EU har lover og regler som skal sikre at dyr ikke p?f?res un?dig smerte, lidelse eller skade. Dokumentarprogrammet viser at EUs regler ikke blir overholdt i Ungarn. Det gleder oss at bl.a. WSPA, Dyrenes Beskyttelse og EU-politikere ogs? vil ha stoppet denne grove dyremishandlingen. Les mer via lenker under.
Arbeid med leverand?rkjeder er alltid kompleks. De best?r av mange ledd, og vi samarbeider ofte med kulturer, som kan ha en annen forst?elses- og holdningsramme enn oss.
I den aktuelle saken har vi dog ingen indikasjoner p? at vi skulle selge produkter som inneholder fj?r og dun fra levende fugler.
JYSK tror p? at vi i bransjen – gjennom felles press og utdannelse nedover i leverand?rkjedene, samt langsiktig strategisk samarbeid med v?re leverand?rer – kan p?virke og endre b?de holdninger og m?te ? arbeide p?. Det gj?r vi i dag innenfor blant annet hagem?bler (TFT og FSC) og tekstiler mm. (BSCI).
Dokumentaren p? svensk TV har hatt en positiv effekt i det at EU har lagt press p? Ungarn, samt at dun- og fj?rbransjen har funnet anledning til at komme til enighet om viktigheten av felles standarder innenfor utdannelse og kontroll.
Lenker:

Dan J?rgensen (MP): EU stopper mishandling av gjess:
http://socialdemokraterne.dk/A-Socialdemokraterne-EU-stopper-mishandling-af-g%C3%A6s-default.aspx?site=ep&func=article.view&id=259295
Sp?rsm?l til EU-kommisjonen (se kommisjonens svar via lenken til h?yre):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2009-0886&language=DA
Djurens Rätt: “Dunskandalen” – vad har hänt?:
http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/aktuellt/dun/jysk
Ytterligere informasjon:
JYSK: Jonas Schr?der, Communications & CSR Manager, [email protected] / +45 40905493.
International Down & Feather Laboratory (IDOL): Matt Lieber, IDFL Europe, +41 52 765 1574 / +41 79 576 7397.
Danske Lars Larsen ?pnet sin f?rste butikk i 1979. I dag er JYSK en internasjonal gruppe med ca. 1.900 butikker i 34 land og 17.000 ansatte. JYSK ?nsker ? gi alle et godt tilbud og har ambisjoner om ? ?pne butikker over hele verden. Gruppen er eid av Lars Larsen, og den ?rlige omsetningen er p? ca 2,5 milliarder euro. JYSK etablerte seg i Norge i 1988, den gang under navnet Norsk Senget?ylager. I Norge har JYSK 72 butikker og omsetter for ca. 1,3 milliarder norske kroner.

Authors

Related posts

Top