Penge

KGK inviterer til alkol?sseminar

Vet du hva promillegrensen for yrkessj?f?rer i Norge er? Visste du at hver tiende norske mann har kj?rt med promille i l?pet av de siste tre ?rene?
If?lge Folkehelseinstituttet forbrenner gjennomsnittsnordmannen 0,15 promille i timen. Det vil si at en person p? 96 kilo som drikker én hel flaske vin frem til midnatt fremdeles har en promille p? over 0,2 klokken 10 neste dag. Denne personen vil dermed kj?re med ulovlig promille dersom kj?returen til jobb starter klokken ?tte.
Mange glemmer den farlige “dagen derp?-promillen”og setter seg i bilen og kj?rer tidlig neste morgen. Selv om man f?ler seg frist og rask, kan man fremdeles ha promille og v?re en fare for seg selv og andre i trafikken. I en nylig utf?rt skandinavisk unders?kelse gjort p? oppdrag for Gjensidige oppgir hver tiende norske mann ? ha kj?rt med promille i l?pet av de siste tre ?rene.
Promillekj?ring er straffbart, og man m? i de fleste tilfeller erstatte b?de egne og andres skader dersom man kolliderer. Men promillekj?ring kan f? enda mer alvorlige konsekvenser: Statens vegvesens egne ulykkesanalyser viser at rus er en avgj?rende faktor i 20 prosent av alle d?dsulykker.
Med alkol?s installert i kj?ret?yet forhindrer man en person i p?virket tilstand ? kj?re sitt kj?ret?y. Dersom f?rerens utpust inneholder en h?yere alkoholkonsentrasjon enn 0,2 som er promillegrensen i Norge, vil alkol?sen forhindre at motoren startes. Alkol?s er ogs? en sikkerhet b?de for passasjerer, sj?f?rer og medtrafikanter. I tillegg viser man en seri?s og forebyggende innsats mot alkoholmisbruk – b?de ovenfor egne ansatte og for omverdenen.
N? inviterer KGK til alkol?sseminar i Oslo 19. juni.
En utfordring bedriften kan m?te n?r det vurderes ? installere alkol?s, er hvordan dette er forenelig med en allerede eksisterende rusmiddelpolitikk. Dette, og temaer som tiltak, holdninger og erfaringer, vil f? et spesielt fokus under seminaret, og det vil bli innlegg blant annet fra Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og AKAN.
Tidspunkt: 19.juni kl. 10.00-13.30
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4 i Oslo

KGK er distribut?r for verdens ledende produsenter av tekniske h?ykvalitets produkter innen bil- og maritim sektor. KGK er en familiebedrift med 60 ?r i bransjen og har 933 ansatte. Konsernet opererer i Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen med en omsetning p? ca. tre milliarder svenske kroner. KGK er markedsleder i Norden og representerer over 100 merker som Hella, ZF, Dräger, NGK, VDO, Webasto, Thule, Zirkona og Suzuki. Mer informasjon om KGK produkter er tilgjengelig p? nettstedet:www.kgk.no

Similar Posts