Valg

KJ?R FOR LIVET: 1,8 millioner styrker satsing p? ?stlandet

10-05-2012 20:24 Kronprinsparets Fond Kj?r for livets arbeid med etablering p? ?stlandet styrkes ytterligere av bidraget p? 1.8 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB Nor. Midlene er ?remerket aktivitetsmidler til klubber som starter opp i ?stlandsomr?det.

Kj?r for livets arbeid med etablering p? ?stlandet styrkes ytterligere av bidraget p? 1.8 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB Nor. Midlene er ?remerket aktivitetsmidler til klubber som starter opp i ?stlandsomr?det. ? Det er et sv?rt viktig bidrag for oss. N? m? vi bare finne kommunene som vil satse p? ungdom i v?r m?lgruppe, og vi h?per mange melder seg p? til fredagens presentasjon p? Oslo Motorshow, forteller daglig leder og gründer i Kj?r for livet, Knut Ove B?rseth.
Kj?r for livet har i 2012 etablert sitt tilpassede fritidstilbud i 11 norske kommuner.
I 2013 ?nsker de ? satse mer m?lrettet mot ?stlandet, og m?lsettingen er 5 nye klubber her i l?pet av ?ret. Med seg p? laget har de tunge og st?dige samarbeidspartnere som Ferd Sosiale Entrepren?rer ved Johan H. Andresen, og Kronprinsparet og deres Kronprinsparets Fond.
N? kommer ogs? Sparebankstiftelsen DNB Nor inn som en betydelig st?ttespiller.
Kj?r for livet har m?lgruppens interesse i fokus, og for disse ungdommene gjelder det ? finne gode
l?sninger p? aktivitet. – Vi ?nsker ? v?re et handlingsalternativ for en spenningss?kende og risikoutsatt ungdomsgruppe. Derfor er det avgj?rende for organisasjonens videre utvikling at vi klarer ? utstyre klubbene v?re med et variert og godt utstyrsinnhold. Nettopp derfor er vi sv?rt takknemlig og glade for gaven fra Sparebankstiftelsen DNB Nor, sier B?rseth.
– Vi har i ?r mottatt ca. 5000 s?knader og Kj?r for livet er blant de ca. 500 prosjektene som mottar gave fra oss. Kj?r for livet inneholder flere av de kriteriene vi setter pris p? i et prosjekt. Det treffer godt de uorganiserte ungdommene, det er gode og utfordrende aktiviteter og ikke minst er det et stort engasjement hos alle involverte, forteller gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB Nor Sissel Karlsen.
Kj?r for livet er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som har vansker med ? nyttiggj?re seg av, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. De benytter action, motorsport og mekking som en interessevekker for ? skape lyst p? livet og for ? gi barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot. Kj?r for livet har hatt et vellykket etablerings?r nasjonalt, og innen utgangen av 2012 har de etablert 11 nye tilpassede fritidstilbud.
– Hovedvekten av de etablerte klubbene er i Tr?ndelagsomr?det, men vi har ogs? to klubber i omr?det rundt Bergen og to i Hedmark, forteller gründer B?rseth. Han ser flere fordeler med ? satse p? etableringer i ?stlandsomr?det: – Vi vet at her finnes det mange gode ressurser p? flere omr?der. Motormilj?et her er stort, og veldig allsidig. Det finnes mange arenaer for ? delta i aktivitet, og ikke minst vet vi at nettverket av gode ressurspersoner til v?re teamsjefoppgaver finnes.
Spente p? responsen fra kommunene
Start for satsningen vil v?re 26. Oktober p? Oslo Motorshow i Norges Varemesse p? Lillestr?m. Her vil de f? en annerledes og grundig presentasjon av hvordan et slikt tilbud drives. – Vi har bygget en klubbgarasje p? v?r stand, som vil vise kommunen hvor lett det kan v?re ? komme i gang. Det vil ogs? bli mulighet til ? m?te noen av v?re lokale teamsjefer og v?rt faglige team. Vi har invitert 100 kommuner fra Lillehammer i nord, til Larvik og Halden i s?r. Mange har meldt seg p?, men det er fortsatt noen f? plasser igjen.
– Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB Nor er ekstra bensin til v?rt arbeid med
etableringene p? ?stlandet. Midlene vil g? til innkj?p av aktivitetsutstyr som gir alle
v?re lokale teamsjefer viktig verkt?y og utstyr for ? opprettholde et godt klubbtilbud.
Dette gj?r ogs? at ungdommene vil bli med i teamet v?rt, f?lge v?re teamregler – og
bli en god Kj?r for livet-ungdom lokalt, avslutter B?rseth.

A to już wiesz?  FN-dagen - bursdag med quiz, kaffe, Kronprinsen og konsultasjoner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy