Diplomati

Klagerett viktig for verdens mest utsatte barn

– Stortingets vedtak om ? gi barn klagerett ved brudd p? Barnekonvensjonen er viktig for barns rettigheter over hele verden, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Plan Norge har i samarbeid med andre barnerettighetsorganisasjoner over flere ?r arbeidet for norsk st?tte til ? gi barn rett til ? klage n?r deres rettigheter blir brutt. Norske politikere har imidlertid hele tiden v?rt avventende. Fredag ba endelig et enstemmig Storting regjeringen legge saken fram for
ratifikasjon.
– Dette er et viktig gjennombrudd for barns rettigheter, b?de i Norge og internasjonalt, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
For at klagemekanismen skal tre i kraft, m? ti land ratifisere. S? langt har bare seks land gjort det. Norges ratifikasjon bidrar til at klagemekanismen raskere kommer p? plass, og vil sannsynligvis legge press p? at andre land m? f?lge etter.
– Klageretten er s?rlig viktig for barn i land der barns rettigheter st?r svakere enn i Norge. Ved ? st?tte klagemekanismen, st?r Norge ogs? opp for disse barna, sier Helen Bj?rn?y.
Om Plan Norge:
? Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og lokalsamfunn i 50 land. Plan ble etablert i 1937 i Spania for ? bedre forholdene for barna som ble rammet av den spanske borgerkrigen.
? Plan Norge startet i 1996, og baserer seg hovedsakelig p? innsamlede midler fra private givere. Mer enn 80 prosent av pengene g?r til form?let.
? Plans visjon er en verden der alle barn f?r realisert sine muligheter i samfunn som respekterer menneskers rettigheter og verdighet.
? Plans arbeid baserer seg p? FNs barnekonvensjon. Vi jobber for at alle barn har rett til ? g? p? skole, f? tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og fors?mmelse, delta i samfunnet og v?re med ? p?virke sine egne liv.
? Plan er religi?st uavhengig og partipolitisk n?ytral.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ahmad Alhendawi   #FN   #Jordan   #Oslo Tid