Kleppa og Storberget presenterer lovforslag om rusp?virket kj?ring

SIRUS´ forgjenger SIFA ? Statens institutt for alkoholforskning ? ble etablert i 1960. SIRUS feirer sitt 50-?rsjubileum med et seminar der vi retter s?kelyset mot rusmiddelforskningens fremtid. De internasjonalt anerkjente forskerne Robin Room, Robert West og Virginia Berridge foredrar om utfordringer forskningen st?r overfor.
SIRUS´ jubileumsseminar arrangeres torsdag 4. november i Oslo Milit?re Samfund fra kl 10.15. Seminaret ?pnes av statssekret?r i Helse- og omsorgsdepartementet Ragnhild Mathisen og SIRUS´ direkt?r Jostein Rise.
Robin Room er en toneangivende forsker som n? arbeider i Australia, men som kjenner den nordiske rusmiddelforskningen godt ? han har bl.a. arbeidet i Sverige. Room ?pner seminaret med et innlegg der han vil belyse de nordiske tradisjonene i rusmiddelforskningen ut fra et internasjonalt perspektiv. Hva har den nordiske forskningen bidratt med? Hva er forholdet mellom forskning og politikkutforming i Norden? Hvordan vil forskningslandskapet se ut framover?
Robert West er sjefredakt?r i tidsskriftet Addiction og har forsket mye p? avhengighet. Han vil dr?fte hvordan man skal forst? avhengighet i dagens kompliserte samfunn. Hvordan p?virker avhengigheten hjernens motivasjonssystem? I hvilken grad har den avhengige mulighet til ? gjenvinne selvkontrollen?
Historikeren Virginia Berridge vil rette s?kelyset mot hvorfor noen rusmidler er ulovlige mens andre ikke er det. Hvilke kulturelle faktorer ligger bak den ulike h?ndteringen av substansene? Hvilke grunnleggende endringer har skjedd i forst?elsen av rusmidlene over tid? Kan man vente seg at det blir st?rre likheter i politikken knyttet til de ulike stoffene i tiden framover?
I andre del av seminaret vil sentrale nordiske forskere l?fte fram utfordringer den nordiske rusmiddelforskningen st?r foran. Börje Olsson vil dr?fte hvilken rolle rusmiddelforskeren skal spille i det senmoderne samfunnet. Pia Rosenquist vil belyse utviklingen i og fremtiden for det nordiske rusmiddelforskningssamarbeidet. Hvilken forbindelse er det mellom den nordiske alkoholforskningen og den nordiske alkoholkulturen, sp?r Margareha Järvinen. Karl Erik Lund dr?fter hvilke nye tiln?rminger man n? ser i tobakksforskningen.
Se www.sirus.no for omtale av seminaret med lenker til foredragsholderne. Se vedlegg for program med tidspunkter.
Jubileumsseminaret er ?pent for inviterte gjester og media.
I forkant av seminaret lanserer SIRUS i samarbeid med Oktober Forlag Espen S?byes biografi om Johan Scharffenberg. Kl 9.00 i Oslo Milit?re Samfund.
Kontaktperson i SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning:
Christian Lund, tlf. 22 34 02 53 / 91 80 37 02 / [email protected]

Authors

Related posts

Top