Politikk

Kontaktkonferansen 2011 om FN og kj?nnslikestilling: Teknologi redder kvinneliv!

Sjekk om du har krav p? st?tte til

– Eg oppmodar alle som har h?ge buutgifter og l?g inntekt til ? sjekke om dei har krav p? bust?tte og dermed st?tte til den h?ge straumrekninga som no kjem, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Husbanken sin bust?ttekalkulator gjev ein pekepinn p? om ein kan ha krav p? bust?tte.
Regjeringa fremma 14. januar 2011 eit forslag for Stortinget om ? gje dei om lag 125 000 husstandane som mottek bust?tte til saman 318,5 millionar kroner ekstra til straumrekninga.
Kvar husstand f?r 2500 kroner for f?rste medlem, og 100 kroner i tillegg for kvart ekstra medlem. Til d?mes vil ein barnefamilie p? fem f? ei utbetaling p? 2900 kroner. Den ekstra utbetalinga vil kome i byrjinga av mars. Fristen for ? s?kje er 14. februar 2011.
Meir informasjon finst p? www.husbanken.no.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

A to już wiesz?  Ny leder for barnehageutvalg

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy