Valg

Krever rask handling mot d?dsulykker

Krever rask handling mot d?dsulykker
04-06-2012 12:55 Redningsselskapet Representantskapet i Redningsselskapet mener bruk av redningsvest, edru b?tf?rere og avpasset fart er det som skal til for ? redusere antall d?dsulykker med fritidsb?t. I en resolusjon ber representantskapet om fortgang i arbeidet med ? gjennomf?re foresl?tte tiltak for ? redusere antall omkomne.

Representantskapet i Redningsselskapet mener bruk av redningsvest, edru b?tf?rere og avpasset fart er det som skal til for ? redusere antall d?dsulykker med fritidsb?t. I en resolusjon ber representantskapet om fortgang i arbeidet med ? gjennomf?re foresl?tte tiltak for ? redusere antall omkomne.
Representantskapet, som er Redingsselskapets h?yeste organ, viser til rapporten fra sj?fartsdirekt?rens ekspertgruppe. Her foresl?s det blant annet p?bud om bruk av flyteplagg i ?pne fritidsb?ter under fart, utredning av lavere promillegrense p? sj?en enn dagens grense p? 0,8 promille og vurderinga av nasjonale fartsbegrensinger.
At informasjonskampanjer er viktig sier representantskapet til Redingsselskapet seg enig i, men krever samtidig at det langsiktige arbeidet med ? drive systematisk sj?vettoppl?ring i skoler og barnehager b?r prioriteres enda med.
Representantskapet i Redningsselskapet m?tes en gang i ?ret og best?r av 24 valgte representanter fra de 12 distriktene fra Finnmark i nord til Agder-fylkene i s?r, 12 representanter fra brukerorganisasjoner og to ansatterepresentanter. ?rets m?te ble avholdt i Stavern l?rdag 2. juni.
Bilde:
Resolusjon vedtatt p? Redningsselskapets representantskapsm?te i Stavern 2. juni 2012
Bruk redningsvest
V?r edru
Avpass farten
Det er de tre viktigste tiltak for et tryggere og sikrere b?tliv som Redningsselskapet kommer til ? fremheve i sitt holdningsskapende arbeid.
Redningsselskapets representantskap mener at myndighetene ogs? snarest m? f?lge opp konklusjonene i rapporten om sikkerhet ved bruk av fritidsb?t fra ekspertgruppen til sj?fartsdirekt?ren som ble lagt frem i april.
Representantskapet i Redningsselskapet mener alle tiltakene som foresl?s b?r gjennomf?res snarest, og er spesielt opptatt av at det ikke brukes for lang tid p? ? utrede de tiltakene som i f?lge statistikken har st?rst effekt.
Redningsselskapets representantskap krever ogs? at det i tillegg til informasjonskampanjer legges til rette for ?kt fokus p? sj?vettoppl?ring i skole og barnehage.

A to już wiesz?  Julegaver til Redningsselskapet

Fakta om Redningsselskapet
Redningsselskapet er en humanit?r frivillig organisasjon med rundt 70 000 medlemmer og faste st?ttespillere. Organisasjonen driver 25 fast bemannede og 17 frivillig bemannede redningssk?yter langs hele kysten. I tillegg drives et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid gjennom 12 distriktskontor. I 2011 var rundt 30 000 barn og unge i kontakt med Redningsselskapets forebyggende aktiviteter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy