Barn

Kronprinsparets Fond videref?rer samarbeidet med GatekunstAkademiet

Kronprinsparets Fond videref?rer samarbeidet med GatekunstAkademiet
26-12-2013 10:00 Kronprinsparets Fond Etter samarbeid i to ?r, med ulike aktiviteter, prosjekter og arrangement med ungdom, videref?res samarbeidet mellom Kronprinsparets Fond og GatekunstAkademiet i 2014. Dette skal gi enda flere ungdommer muligheten til ? etterleve dr?mmene sine.

Etter samarbeid i to ?r, med ulike aktiviteter, prosjekter og arrangement med ungdom, videref?res samarbeidet mellom Kronprinsparets Fond og GatekunstAkademiet. Dette skal gi enda flere ungdommer muligheten til ? etterleve dr?mmene sine.
– Samarbeidet med Kronprinsparets Fond har bidratt til ? synliggj?re arbeidet v?rt, og i gleder oss til fortsettelsen i 2014, sier daglig leder i GatekunstAkademiet, Monika Ellefsen.

Bredt tilbud til ungdom

GatekunstAkademiet tilbyr en l?ringsarena for ungdom mellom 13 og 29 ?r, hvor de kan utforske sine talenter og ressurser, og dele disse videre med andre. Aktivitetene spenner bredt fra kunst og kultur til entrepren?rskap, fra prosjekter og oppdrag, til salg av produkter og tjenester.
– Vi synes det er givende ? f? jobbe sammen med og for GatekunstAkademiet. De bruker spennende metodikk og har et milj? som spenner fra akademikere til gateartister. Vi ser at de bidrar til at mange ungdommer f?r etterleve dr?mmene sine, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.

Utgangspunkt i ungdommene

GatekunstAkademiet tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon og dr?mmer. Gjennom praktisk tiln?rming l?rer ungdommene om seg selv i samspill med andre.
– Metoden til GatekunstAkademiet best?r av et rammeverk og erfaringsbaserte verkt?y som gj?r at ungdom kan lage egne unike planer der interesser, dr?mmer, talenter og ressurser blir utforsket og knyttet sammen, sier grunnlegger av GatekunstAkademiet, Camilo Heredia.
Ved ? v?re med p? forskjellige aktiviteter eller ha en praksisplass i GatekunstAkademiet kan ungdommene kunne utvikle seg innenfor trygge rammer, samtidig som de tilegner seg kunnskap, erfaringer og nettverk.
– GatekunstAkademiet gav meg min f?rste fotojobb da de ba meg komme for ? ta bilder p? Gatekunst 4-konserten. Den tillitten jeg fikk fra dem fikk meg til ? f? st?rre tro p? meg selv, forteller Annette, fotograf i GatekunstAkademiet.

A to już wiesz?  Har holdt koken siden 1901

Mer enn ?konomisk st?tte

Kronprinsparets Fond bidrar ?konomisk inn i prosjektene de st?tter, men Fondets medarbeidere arbeider ogs? aktivt for og med prosjektene; deltakelse, r?dgivning, sparring og prosjektledelse innen ledelse, kommunikasjon, strategi, aktiviteter, events og ?konomi, samt koordinering av pro-bono partnere inn i prosjektene og som ?d?r?pnere?.
– Det er morsomt ? f? jobbe med sosiale entrepren?rer over tid. Dette blir v?rt tredje ?r med GatekunstAkademiet. De har selvsagt f?tt ?konomisk st?tte til konkret prosjekter, men like viktig for oss er ? fors?ke ? bidra til b?de et stabilt tilbud til flest mulig ungdommer, samt at enda flere f?r ta del i dette flotte arbeidet, avslutter Flateby.

For ytterligere sp?rsm?l:
Monika Ellefsen, GatekunstAkademiet, [email protected]
Solfrid Flateby, Kronprinsparets Fond, [email protected]

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

A to już wiesz?  Scandics kj?p av Rica Hotels er godkjent

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy