Politikk

Kystbefolkningen: Staten m? gi mer til Redningsselskapet

Den norske delegasjonen til forhandlingene om en nordisk samekonvensjon er n? oppnevnt. F?rste forhandlingsm?te vil bli holdt i Sverige 14. – 15. mars 2011.

– Jeg er glad for at det n? er enighet mellom de tre regjeringene og sametingene og at forhandlingene kan starte. Samene er urfolk i Norden, og samene skal fortsatt kunne eksistere som ett folk p? tvers av statsgrensene. Men vi m? v?re forberedt p? at konvensjonsforhandlingene kan bli krevende, ikke minst fordi de tre landene p? enkelte omr?der st?r overfor ulike utfordringer n?r det gjelder situasjonen for samisk kultur, sier fornyings-, administrasjons og kirkeminister Rigmor Aasrud.
Det er en m?lsetting at forhandlingene skal v?re sluttf?rt innen fem ?r.
Leder og to medlemmer er pekt ut av regjeringen, og to medlemmer er pekt ut etter forslag fra Sametinget. Sametinget vil ogs? bli konsultert underveis i forhandlingene.
Den norske forhandlingsdelegasjonen har fem medlemmer:
Ekspedisjonssjef Petter J. Drefvelin, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, leder
Avdelingsdirekt?r Martin S?rby, Utenriksdepartementet
Seniorr?dgiver Ingrid Aamodt, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Seniorr?dgiver Audhild Schanche, Sametinget
Seniorr?dgiver Carl Erik Moksness, Sametinget

Similar Posts