Kystverket utvider samarbeidet med Redningsselskapet

F?lgende resolusjon ble vedtatt p? det ?rlige representantskapsm?tet i Redningsselskapet i dag. Resolusjonen sendes til statsministeren og partienes stortingsgrupper:
Storting og regjering har redusert overf?ringene til Redningsselskapet over statsbudsjettet siden 2005, f?rst med ti millioner kroner, og siden med ti millioner til. Representantskapet i Redningsselskapet mener det er p? tide at regjeringen og Stortinget retter opp dette.
Representantskapet er skuffet over den manglende anerkjennelsen Redningsselskapet f?r fra myndighetene n?r det gjelder milj?- og sj?sikkerhetsberedskapen langs kysten. Redningssk?ytene forhindrer ?rlig flere havarier som potensielt kunne gitt milj?konsekvenser p? linje med forlisene til ?Full City?, ?Server? og ?Godafoss?. Redningsselskapets innsats synes ? bli tatt som en selvf?lge. Vi f?r heller ikke ?konomisk kompensasjon for den samfunnsnytten v?rt arbeid utgj?r i slepeberedskapen p? kysten.
N?r Redningsselskapet til tross for reduserte statlige bevilgninger har levert bedre beredskap enn tidligere samtidig som vi har drevet med driftsmessig underskudd i nesten hele perioden, skyldes det at vi har dekket underskuddet fra avkastning av og delvis t?ring p? v?rt sj?redningsfond. Dessuten har vi takket v?re egne innsamlede midler og ?kt satsing p? frivillighet, delvis dekket opp for negative konsekvenser p? kort sikt.
Representantskapet i Redningsselskapet viser til at redningssk?ytene utgj?r n?r 70 prosent av de ressursene som hovedredningssentralene HRS S?r og HRS Nord kaller ut i forbindelse med hendelser til sj?s. Dette mener vi verken blir verdsatt gjennom de ?rlige bevilgningene, eller gjennom omtale i Kystverkets og Fiskeri- og kystdepartementets rapporter og planer.
?rets bevilgning over statsbudsjettet p? 43,3 millioner kroner dekker 10 % av Redningsselskapets driftsutgifter. Det er 30 millioner kroner mindre enn det Redningsselskapet trenger for ? ivareta dagens oppgaver og videreutvikle rollen som f?rstelinje beredskap mot havarier og oljeutslipp langs hele norskekysten.
—–
REDNINGSSELSKAPET er en humanit?r, frivilig forening som ble stiftet i 1891. Form?let er ? redde liv, berge verdier, verne kystmilj?et og drive opplysnings- og forebyggende arbeid.
Redningsselskapet har 41 redningssk?yter stasjonret i hele landet. De siste ti ?rene har redningssk?ytene reddet 350 mennesker fra den visse d?d.

Authors
Top