Kulturpolitikk

La barna sykle og g? til skolen!

14-08-2013 07:00 Trygg Trafikk 60 000 barn er klare for sin f?rste skoledag. Trygg Trafikk ber foreldrene, skolene og kommunene s?rge for at skoleveiene blir ulykkesfrie soner.

60 000 barn er klare for sin f?rste skoledag. Trygg Trafikk ber foreldrene, skolene og kommunene s?rge for at skoleveiene blir ulykkesfrie soner.

Utrykningspolitiet, lokalt politi og Statens vegvesen er klare til ? trappe opp kontrollene p? skoleveier over hele landet. Hvert ?r blir flere foreldre fratatt f?rerkortet n?r de r?kj?rer med egne barn til skolen, uten hensyn til naboenes barn som g?r og sykler langs de samme veiene.
– Voksne m? vise ansvar. Skoleveien er en viktig arena hvor barna kan l?re sikker adferd i trafikken og f? mosjon f?r timene i klasserommet, sier konstituert direkt?r Tori Grytli i Trygg Trafikk.
Sykkeltur sammen
Hun anbefaler foreldrene ? g? eller sykle skoleveien sammen med de minste barna.
– ?v p? skoleveien sammen. Stopp n?r dere skal krysse veien og snakk om hva som kan v?re trygt og farlig i forskjellige situasjoner, foresl?r Grytli.
Hun understreker at barn gjerne kan sykle til skolen alene, hvis det kan skje adskilt fra biltrafikken. Barn som m? ut blant bilene p? skoleveien, b?r ikke sykle alene f?r de er mellom 10 og 12 ?r. Du som forelder m? selv vurdere om ditt barn er modent og mestrer sykkelen godt nok. Det inneb?rer god balanse, ? kunne gi tegn til andre trafikanter, ? kunne stanse, samt kunnskap om grunnleggende trafikkregler.
– Hvis du kan ta deg tid om morgenen til ? sykle sammen med barnet, kan det v?re en god og hyggelig start p? dagen, sier Grytli.
K?er og kaos

Hvis du m? kj?re bil til skolen, har Grytli f?lgende tips og r?d:
? Ta hensyn! Ikke stans rett ved skoleporten eller gangfelt ved skolen. Unng? rygging.
De minste barna er vanskelige ? f? ?ye p? rett bak bilen.
? Husk at alle barn under 135 cm skal v?re sikret med eget sikringsutstyr i bil.
? Ikke kj?r forbi skolebusser som st?r p? en holdeplass. Det kan komme barn l?pende ut
foran bussen.
? F?lg fartsgrensen ved skoler ? da har du tid til ? observere og stanse om n?dvendig.
? V?r oppmerksom p? avkj?rsler og sm?veier der sikten er d?rlig.
– Vi ser dessverre stor biltrafikk ved mange skoler. Kaotiske og uoversiktlige situasjoner kan
f?re til ulykker. Alt for mange foreldre kj?rer barna sine, selv om de har en grei skolevei,
advarer Grytli.

A to już wiesz?  Folkefest med 22 800 deltakere: Her er n?kkeltallene til Danske Bank Oslo Maraton

Trygg Trafikks r?d til foreldrene:
? G? skoleveien med barna og snakk om det dere ser i trafikken.
? G? sammen med andre foreldre og fordel dager dere f?lger barna til skolen.
? Finn den sikreste skoleveien. Den korteste er ikke alltid den tryggeste.
? Hvis du m? kj?re barnet ditt til skolen, b?r du stoppe et stykke fra skoleporten, s?
barnet kan g? den siste strekningen.
? ? sykle sammen med barnet, gir god trening i trafikken.

Trygg Trafikks r?d til skolene:
? Lag en lokal l?replan i trafikk: Kompetansem?lene i Kunnskapsl?ftet er omfattende,
og for ? n? m?lene b?r alle skoler ha en plan for trafikkoppl?ringen.
? Legg inn trafikksikkerhet i Internkontrollsystemet: Skolen har et ansvar for barnas
sikkerhet i skoletiden. Gode rutiner som f?lges p? alle turer er avgj?rende for ? unng?
skader og ulykker.
? Snakk med foreldrene: I FAU kan skolen ta opp sp?rsm?l om elevenes
trafikksikkerhet p? skolevei. Gi informasjon til foreldrene om hva barna l?rer og
hvilke utfordringer de har.
? Temam?ter: Foreldrem?tene er en god arena for ? ta opp sp?rsm?l vedr?rende
trafikkoppl?ring og trafikksikkerhet.

Kontaktpersoner:
Konstituert direkt?r Tori Grytli, tlf 22 40 40 42, mobil 95 92 74 64
Kommunikasjonssjef Kristin ?yen, tlf 22 40 40 44, mobil 95 88 75 88

Trygg Trafikks form?l er ? oppn? best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Nullvisjonen – visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken er felles for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Trygg Trafikk har vedtatt tre verdier for sitt arbeid for trafikksikkerheten.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy