Politikk

Likestilling for likel?nn

Regjeringen foresl?r krav til mer omfattende politiattester i barnevernet.
– Vi m? stille krav til personer som ?nsker ? ta vare p? barn for ? unng? at barn utsettes for overgrep. En politiattest for alle som skal jobbe med mindre?rige i barnevernet gir barnet enda bedre beskyttelse, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Departementet foresl?r endringer i barnevernlovens regler om krav til politiattester. Endringene inneb?rer at personer som skal ha oppgaver overfor mindre?rige skal legge frem barneomsorgsattest. Barneomsorgsattester er mer omfattende enn politiattestene som i dag kreves i barnevernet.
Personer som har anmerkninger knyttet til seksualforbrytelser mot barn, knyttet til seksualforbrytelser mot voksne, narkotikaforbrytelser, drap og grov volds- og ranskriminalitet, skal ikke jobbe med oppgaver overfor mindre?rige i barnevernet.
Forslagene har v?rt sendt p? bred h?ring. Samtlige instanser ga st?tte til ? innf?re barneomsorgsattester i barnevernet.
Departementet foresl?r at fosterforeldre og foreldre i avlastningshjem skal legge frem en utt?mmende politiattest som viser alle strafferettslige reaksjoner.

Link til Prop. 40 L (2010-2011) Endringer i barnevernloven

Similar Posts