Politikk

Lysbakken ?nsker samfunnsdebatt: Barnevernsreformen skal evalueres

Sentraliseringen avtar

I 2009 flyttet 200 500 personer mellom kommuner i Norge, og mobiliteten var
p? om lag samme niv? som ?ret f?r. Flyttingene var likevel mindre
sentraliserende enn p? flere ?r.

[Figur: Innenlands nettoinnflytting etter sentralitet]

P? grunn av finanskrisen var det forventet nedgang i mobiliteten fra 2008
til 2009, etter at flyttingene hadde begynt ? avta fra h?sten 2008.
Nedgangen ble imidlertid minimal og vi flyttet omtrent like mye som i
perioden 2003-2005. Mobiliteten sank betraktelig mer sist det buttet
skikkelig i norsk ?konomi, p? begynnelsen av 1990-tallet.

Liten utflytting fra Vestlandet

Den st?rste endringen i flyttem?nsteret i 2009 var en markert nedgang i
netto utflytting fra Vestlandet, til det laveste niv?et siden 1971. De
siste 30 ?r har det flyttet mellom 1 000 og 2 000 flere fra enn til
Vestlandet. I perioden 2005-2007 l? netto utflytting p? godt over 2 000,
men i 2009 var den nede p? under 800. Nettostr?mmene mellom landsdelene var
i det hele tatt sm? i 2009 i forhold til ?rene f?r. Tr?ndelag,
Hedmark/Oppland og Agder/Rogaland hadde tiln?rmet like stor innflytting som
utflytting. Flytteoverskuddet til b?de Oslo/Akershus og S?r-?stlandet
(?stfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) sank, samtidig som nettostr?mmene
ut av b?de Nord-Norge og alts? spesielt Vestlandet avtok. Det samlede
flytteoverskuddet til Oslo/Akershus og S?r-?stlandet var nede i 3 400 i
2009, det laveste niv?et siden 1992.

Nedgangen i sentraliseringen fortsetter

Hvert eneste ?r siden tidlig p? 1980-tallet har flere flyttet fra perifere
kommuner til mer sentrale str?k enn andre veien. Selv om retningen p?
flyttestr?mmen er stabil, er det betydelige variasjoner i hvor sterkt
sentraliserende flyttingene er. Flytteoverskuddet til de mest sentrale
kommunene har g?tt ned de siste tre ?rene. Samtidig har flytteunderskuddet
i de minst sentrale kommunene minket. Landet er alts? inne i en periode med
forholdsvis moderat sentralisering. Sist flyttingene var mindre
sentraliserende var i lavkonjunkturen p? begynnelsen av 1990-tallet.

Hva betyr sentralitet

Med sentralitet menes en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til
tettsteder av ulike kategorier. Det er fire hovedniv?er, kodet 3-0, alt
etter reisetid fra de forskjellige tettstedene. En kommune har sentralitet
3 n?r dens befolkningstyngdepunkt ligger innenfor 75 minutters reisetid fra
et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (90 minutter fra Oslo). For ? f?
sentralitet 3, m? tettstedet i tillegg fungere som regionsenter.
Sentralitet 2 betyr at det er maksimalt 60 minutters reisetid til et
tettsted med minimum 15 000 innbyggere. Sentralitet 1 vil si at det er
maksimalt 45 minutters reisetid til et tettsted med minimum 5 000
innbyggere. Kommuner som ikke oppfyller noen av disse kravene, f?r
sentralitet 0.

[Figur: Innenlands nettoinnflytting 2007-2009]

Flytteoverskudd i storbyregionene

De fleste kommunene med ?rviss innenlands nettoinnflytting ligger innenfor
eller like utenfor dagpendlingsavstand fra Oslo. I ytterkanten ligger
Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, Gj?vik, Lillehammer og Elverum. De
resterende kommunene med st?rre innflytting enn utflytting finner vi stort
sett rundt regionsentrene Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.
Stj?rdal er den nordligste kommunen som har hatt positiv innenlands
nettoinnflytting alle de tre siste ?rene. Og for andre ?r p? rad er det
R?mskog, helt nord i ?stfold, som har landets st?rste nettoinnflytting i
forhold til folketallet med en nettoinnflytting p? 20.

Bergen er kommunen med st?rst nettoinnflytting i antall i 2009, mens Oslo
er kommunen med st?rst netto utflytting. Oslo har netto innflytting fra s?
godt som hele landet, men har stor utflytting til Akershus. For Akershus er
det flyttingen fra Oslo som holder innflyttingen oppe, da Akershus taper
flyttere til de fleste andre fylker.

[Tabell: De ti kommunene med h?yest og lavest innenlands nettoinnflytting]

http://www.ssb.no/flytting/

Similar Posts