Politikk

Lysbakken vil kjempe for norske forbrukerrettigheter – EU-direktivforslaget om forbrukerrettigheter blir sendt p? h?ring

FN har vedtatt ? etablere en ny enhet for likestilling og kvinners rettigheter
– Jeg er sv?rt glad for at FN har opprettet dette nye organet. Det vil styrke den internasjonale kampen for likestilling. ? utjevne sosiale forskjeller mellom kvinner og menn er en av de store globale utfordringer vi st?r overfor, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Til sammen fire eksisterende enheter i FN sl?s sammen til det nye organet, som f?r navnet ?UN Women?.
Opprettelsen av det nye organet var en av anbefalingene som FN-reform panelet ledet av statsminister Jens Stoltenberg la frem i 2006. Norge har siden den gang arbeidet hardt for ? etablere den nye likestillingsenheten.
– Likestilling vil ikke bare vesentlig forbedre hverdagen for mange millioner jenter og kvinner i verden, det vil ogs? styrke den globale ?konomien. Bedre tilgang til utdanning og helsetjenester, mindre vold og diskriminerende holdninger vil gi kvinner over hele verden mulighet til yrkesaktivitet og ?konomisk selvstendighet, sa statsr?d Lysbakken i sin tale til FNs Kvinnekommisjon i New York tidligere i ?r.
Les mer p? UN News Centre

Similar Posts