Barn

Mangfoldige stemmer i jubileums?ret ?Teater for inkludering og mangfold?

Mangfoldige stemmer i jubileums?ret
I Jubileums?ret 2014 er det mye spennende som skjer i Eidsvoll. B?de Stortinget og kommunen er opptatt av at Grunnlovsjubileet skal v?re inkluderende og n? bredt ut til ulike deler av befolkningen. I Eidsvoll er Synne og Jan Platander aktivt involvert i prosjektet ?Teater for inkludering og mangfold – mot 2014?. Dette har blant annet f?rt til at Eidsvoll har en egen flerkulturell playbackteatergruppe, Teater Mango. I 2013 ble ogs? Eidsvoll Playbackteaterforening etablert. Prosjektet har f?tt st?tte fra b?de Teatermangfold (Norsk teaterr?d) og Eidsvoll kommune, og i mai presenteres forestillingen ?Stemmer? som bidrag til jubileumsfeiringen.I samarbete med Eidsvoll 1814

Siden h?sten 2012 har deltakere med ulik spr?klig og kulturell bakgrunn f?tt oppl?ring i playbackteater og begynt ? gi forestillinger for publikum. Historier fra virkeligheten fortelles og dramatiseres som improvisert teater. Grunntanken er at alle b?rer historier som er verd ? dele. Vi setter ord p? v?re erfaringer fra v?re ulike st?sted og perspektiv. I playbackteater lyttes det fokusert, og ofte kjenner vi igjen oss i hverandres fortellinger. Det skaper tilh?righet. N?r vi lever oss inn i andres opplevelser, bygges det broer og skapes forst?else, uansett om opplevelsen er lik eller ulik v?r egen. Spr?k og kultur kan lett bli hinder i kommunikasjonen. I prosjektet jobber vi med ? overbrygge slike hinder og m?tes som mennesker p? lik linje. Alles stemmer er viktige. Alle har noe ? si!
Noen av historiene fra prosjektet finnes med i det nyskrevne teaterstykket ?Stemmer?. Forestillingen tar utgangspunkt i autentiske historier fra deltakere i prosjektet. Stemmer fra innvandrere og nordmenn i dag m?ter stemmer fra fortiden i en forestilling om identitet, frihet og tilh?righet i en verden i stadig forandring. Hva vil det egentlig si ? v?re menneske? Hva betyr det ? h?re til? Dette er noen av sp?rsm?lene forestillingen vil belyse.

Synne Platander st?r for manus og regi, og p? scenen m?ter vi skuespillere fra Teater Mango. Forestillingen presenteres i Wergelands Hus p? Eidsvoll Verk 21., 22. og 24. mai i ?r.

Platander Samspill & Utvikling

Vi agerer sammen med olika PT kompanier i Skandinavien

Vi regisserer l?rende samtaler, erfaringsdeling, visjonsarbeid, veiledning, coaching, rolletrening og teambuilding.
Vi fasiliterer ditt seminar, din konferense, kurs eller andre events, for st?rre engasjement og delaktighet.

Similar Posts