Barn

Mat redder liv!

Mat redder liv!
11-02-2014 08:30 Frelsesarmeen Ny forskning viser at rusavhengiges sviktende helse ikke bare skyldes rusmisbruket, men ogs? d?rlig kosthold.

Ny forskning viser at rusavhengiges sviktende helse ikke bare skyldes rusmisbruket, men ogs? d?rlig kosthold.
? Dette er noe vi m? ta p? alvor, sier Knut Haugsv?r leder for Frelsesarmeens rusomsorg. Torsdag 13. februar legger Mone S?land, klinisk ern?ringsfysiolog og forsker, frem doktorgradsavhandlingen, ?Mat p? livets skyggeside?.
Viktige funn
S?land har forsket i over ti ?r p? kostholdets betydning for rusavhengige, deres helsetilstand og livskvalitet. Funnene viser at maten rusavhengige skaffer selv inneholder mye sukker og mangler viktige n?ringsstoffer, som vitamin D og B6. Mangelen er mer utbredt blant rusavhengige enn i resten av befolkningen.
? Dette har stor innvirkning p? den psykiske helsen, som nedstemthet og depresjon. I tillegg er risikoen st?rre for sykdom og tidlig d?d, kan Haugsv?r fortelle.

Etterlyser midler
? Mone S?lands forskning viser at 64% av de rusavhengige som er spurt oppgir at de kunne ha spist mer og bedre hvis det var enklere ? f? tak i mat, forteller Haugsv?r. Han tror at rusavhengige hadde hatt et bedre utgangspunkt for ? bli friske hvis kostholdet hadde v?rt bedre.
? Det er viktig at politikerne kommer p? banen, kartlegger behovene og bist?r med midler. Slik kan vi sammen s?rge for at de rusavhengige har st?rre sjanse for ? komme seg ut av rusen.
Store behov
P? Frelsesarmeens kontaktsenter for rusavhengige i hovedstaden, Fyrlyset, serveres det omkring 1500 porsjoner med mat i uken (mandag-fredag).
? Det er tydelig at behovet er stort. Vi er tett p? disse menneskene og vet at det ? spise riktig og nok er n?dvendig for ? opprettholde god helse. Med god mat kan en nedkj?rt kropp komme seg, immunforsvaret styrkes, s?r gro og psykisk helse bedres, sier Haugsv?r.
For pressehenvendelser eller sp?rsm?l, ta kontakt med:
Knut Haugsv?r, leder for Frelsesarmeens rusomsorg i Norge, mobil 48891227, [email protected]
Informasjon
Mone S?lands pr?veforelesning torsdag 13. februar kl. 10.15-11.15 og doktorgradsdisputasen fra kl. 12.15 er ?pen for alle. Adresse: Universitetets Gamle festsal, Karl Johansgate 47.
Etter pr?veforelesning og disputas inviterer Frelsesarmeen samarbeidspartnere, akt?rer innen rusfeltet, fagmilj?er, politikere og byr?krater til Fyrlyset, hvor S?land presenterer de viktigste funnene i forskningen. Her blir det servert n?ringsrik mat og forfriskninger. Adresse: Urtegata 16a. Arrangementet er ?pent for alle.
Program:
15.00 Kulturelt innslag
15.15 ?Mat p? livets skyggeside? /ved Mone S?land
15.45 Middag
16.30 Avslutning
Det vil bli anledning til ? intervjue Mone S?land og Knut Haugsv?r.

A to już wiesz?  S?rbarhet kan gj?re deg modig, lykkelig og sterk

Om Frelsesarmeen
Frelsesarmeen er et mangfoldig og s?rpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved ? tilby suppe, s?pe og frelse. Det vil si at vi for eksempel vil mette sultne mager, jobbe for den enkeltes verdighet og fortelle om Guds kj?rlighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy