Mer enn bare sykehus

Barn har faktisk f?rre rettigheter enn voksne n?r det kommer til rehabilitering. Faktisk tilh?rer rehabilitering av skadde barn nesten til unntakene fra regelen.
Rehabiliteringspotensialet spolert
Generalsekret?r i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad, bekrefter dette.
– Barn rehabiliteres stort sett ikke i Norge. Det koster mer ? ha barn enn voksne i sykehus fordi de har noen egne rettigheter, og det kan v?re en forklaring. Tanken er nok at det er bedre for barna ? rehabiliteres der de er, men det er manglende kompetanse om dette p? kommunalt niv?.
Effektivt hva vil dette bety?
– Tenk deg at et barn kommer i en ulykke og p?drar seg en hodeskade. Barnet blir sendt p? sykehus og operert. Men der en voksen ville komme p? rehabilitering, for eksempel p? Sunnaas rehabiliteringssykehus, f?r f? barn dette tilbudet, forklarer generalsekret?ren.
Hvilken verdi har rehabilitering for barn?
– Barn har et like stort rehabiliteringspotensiale som voksne, men som oftest er tilbudet tilfeldig og lite forutsigbart. Ettervirkningene av dette kan v?re at barn sliter i forhold til skole og f?r en d?rligere livskvalitet fordi de ikke f?r lov til ? bli s? bra som de kunne ha blitt..
Hjelp til ?kt livskvalitet
Men hvem har ansvaret, kommunen eller staten?
– Begge. Staten b?r ha spesialisert rehabilitering av barn i helseregionene. Samtidig har ikke kommunene kompetansen til ? gi et godt nok tilbud til barna. Den m? bygges opp, men det er vanskelig.
Hva gj?r Personskadeforbundet med situasjonen?
– Vi gj?r en god del, men i hovedsak to ting: vi hjelper familier der barn har f?tt skade, og vi pr?ver ? p?virke politikerne.
Men er det forgjeves, eller ser man utvikling?
– Nja, det er vanskelig ? p?virke politikerne, og vi kan ikke slappe av. Men vi har troen p? at vi kan f? det til. Vi samarbeider med spesialpedagoger og jobber med rehabiliteringstanken i skolen. I tillegg m? jeg ber?mme v?re r?dgivere. De stiller opp for barn og foreldre og hjelper dem med rettighetene deres.
Hvordan kan man gj?re folk oppmerksom p? dette?
– Det handler om ? fortsette ? p?virke politikere og samarbeide med institusjoner. Men for egen del pr?ver vi ? fortelle andre om det. Og det handler om ? g? nye veier for ? f? budskapet frem.
Som for eksempel?
– Vi har forberedt en quiz om temaer vi i Personskadeforbundet mener at folk b?r v?re mer bevisst p?. Inkludert barns rettigheter. Vi tror vi kan opplyse og overraske med den quizen. Dessuten vil en av de p? vinnerlaget f? et gratis opphold p? Bulgarias solkyst til neste ?r, avslutter generalsekret?ren.

Om Personskadeforbundet LTN
Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har f?tt livet endret p? grunn av skade. ? bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg p?. Plutselig er ord som rehabilitering, nav og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt b?de som enkeltmenneske men ogs? som p?r?rende. V?re medlemmer har v?rt der f?r, og vi vet hvordan systemet virker.

Authors
Top