Milj?vennlig redningssk?yte

8.juni skal ei ny redningssk?yte d?pes i Oslo. Den har allerede hjulpet nesten hundre b?ter med alt fra brannskade p? et barn til dykking.
I l?pet av ett ?r har redningssk?yta stasjonert i Oscarsborg i Dr?bak nesten 300 oppdrag. Det er oftest b?ter som har g?tt p? grunn, f?tt tau i propellen eller f?tt motorstopp og ligger midt i fjorden uten ? komme seg noe sted. Men det er ogs? livreddende oppdrag hvor det st?r mellom liv og d?d. ?Vi f?r mange ?takk? fra folk som har f?tt hjelp fra oss, sier skipsf?rer Rune Pedersen. Bare i pinsen hadde den nye redningssk?yta 30 oppdrag.
D?pen
RS 152 d?pes p? Honn?rbryggen utenfor r?dhuset i Oslo den 8. juni klokka 1130 -1200. ?stensj? Janitsjarkorps skal spille, og konferansier er datter av Erik Bye, Anne Eriksdatter Bye. F?rderseilasen g?r samtidig, s? det er ventet rundt tusen b?ter i havnebassenget i Oslo samtidig med d?pen.
Bergesens Almennyttige Stiftelse
Bergesens Almennyttige Stiftelse har gitt 12 millioner kroner til den nye redningssk?yta nummer 152. ?Redningsselskapet gj?r en viktig jobb langs kysten og betyr mye for mange. Redningssk?ytene skaper en verdifull trygghet p? sj?en, sier styreleder Jan-Fredrik Wilhelmsen.
Stiftelsen har maritim bakgrunn og allerede en historie med Redningsselskapet. Skipsreder Sigvald Bergesen d.y. donerte i 1973 midler til redningssk?yta ?Nanki Bergesen?.
– Bergesens Almennyttige Stiftelse har ogs? i andre sammenhenger gitt st?tte til Redningsselskapet. Vi er glade for ? kunne bringe denne tradisjonen videre, sier styrelederen.
Bergesen-klassen
Den nye redningssk?yta blir flaggskipet i en ny, hurtigg?ende sk?yteklasse p? rundt 13 meter: Bergesen- klassen. Fart?yet blir noe mindre enn Petter C. G. Sundt-klassen som det til n? er bygget fire av.
Milj?gevinst tilsvarende 70 biler
Redningssk?yta med byggenummer 152 er bygget i karbonsandwich. Den g?r med en fart p? nesten 40 knop og har moderne drivstoff?konomiske fremdriftsmotorer og ny type undervannsdrev. Fart?yet blir milj?vennlig i forhold til tidligere redningssk?yte i samme omr?de. Lav vekt, mindre motorer og propellsystem med h?yere virkningsgrad enn vannjet, gj?r at drivstofforbruket reduseres med ca 70.000 liter. Det gir en CO2-gevinst per ?r tilsvarende 70 personbiler.
H?y fart, lite b?lger
Den nye redningssk?yta er skreddersydd for indre Oslofjord. H?y fart, lav vekt og sm? hekkb?lger har blitt prioritert. B?lgene etter redningssk?yta er halvparten s? store som etter den forrige redningssk?yta i omr?det.
Raskt p? plass
– Vi er sv?rt takknemlige for at Bergesens Almennyttige Stiftelse p? denne m?ten tar samfunnsansvar og bidrar til fornying av fl?ten. Den nye, raske sk?yta vil gj?re at vi kan v?re tidlig p? plass n?r noe skjer og dermed redde liv som ellers kunne g?tt tapt, sier generalsekret?r i Redningsselskapet, ?yvind Stene.
42 redningssk?yter
Redningsselskapet har 42 redningssk?yter som redder liv og hjelper b?ter med st?rre eller mindre problemer. 25 redningssk?yter er bemannet med fast ansatte og er i beredskap d?gnet rundt. 17 redningssk?yter bemannes av nesten tusen frivillige. RS 152 er bemannet med fast mannskap.

Fakta om Redningsselskapet
Redningsselskapet er en humanit?r frivillig organisasjon med rundt 70 000 medlemmer og faste st?ttespillere.
De ti siste ?rene er 350 menneskeliv reddet og 1000 fart?y berget fra forlis.
Hvert ?r assisterer Redningsselskapet 6-7000 b?ter.
Redningsselskapet sparer dermed samfunnet for rundt en milliard kroner i ?ret i form av menneskeliv reddet, bergede verdier og milj?ulykker som er avverget.
Organisasjonen driver 25 fast bemannede og 17 frivillig bemannede redningssk?yter langs hele kysten.
I tillegg drives et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid gjennom 12 distriktskontor.
I 2011 var rundt 30 000 barn og unge i kontakt med Redningsselskapets forebyggende aktiviteter.

Authors

Related posts

Top