Mykje ? vinne p? at unge kjem tidleg i arbeid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer fortil nominering av ?rets barne- og ungdomskommune. Prisen vil bli kunngjort og overrakt p? h?stens barne- og ungdomskonferanse for kommune?sektoren.
M?let med prisen er kommunene skal ?ke sin satsing p? barn og unge. Vinneren skal v?re en kommune som har utmerket seg ved ? gj?re et spesielt godt arbeid for ? bedre oppvekstmilj?et.
– Som barne-, likestillings- og inkluderingsminister ?nsker jeg ? stimulere til at alle barn og ungdom sikres en god oppvekst, at de unge blir h?rt og at deres synspunkter vektlegges. M?lrettet innsats og gode fellesskapsl?sninger er avgj?rende for et godt og inkluderende oppvekstmilj?, sier Audun Lysbakken.
?rets barne- og ungdomskommune 2010 skal utmerke seg som en god kommune ? vokse opp i, som tar barn og ungdom p? alvor og som lykkes i ? skape et inkluderende oppvekstmilj? hvor barn og ungdom f?r delta og utvikle seg. L?renskog kommune, som fikk prisen i 2009, utmerket seg ved at de gjennom flere ?r har gjort en stor innsats for ? skape gode oppvekstvilk?r for barn og ungdom. Blant annet har L?renskog et eget kommunestyre for barn og ungdom der ordf?rer/r?dmann deltar.

Frist for innsending av forslag er 20. august 2010.
Les invitasjonsbrevet som er sendt til kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, ungdomsr?d og lignende innflytelsesorgan i kommuner og fylker.
Les mer om kriteriene for utvelgelse

KONTAKTINFORMASJON
Barne- og ungdomsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Fax: 22 24 27 19
[email protected]
Adresse
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Se mer p? BLDs hjemmesider

Authors

Related posts

Top