N? f?r Telenor kunder Bipper gratis

Redningsselskapet f?r 44,4 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett i 2012. Dette er betydelig mindre enn organisasjonen har bedt om ? etter at den siden 2006 har drevet med driftsmessig underskudd. ? Dette vil m?tte f? konsekvenser for den beredskapen som tilbys og det forebyggende arbeidet, sier generalsekret?r ?yvind Stene.
Redningsselskapet fikk s? sent som i 2005 vel 60 millioner kroner i st?tte over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for ? opprettholde en livreddende beredskap med fast bemannede og frivillig drevne redningssk?yter langs hele kysten. I tillegg driver den humanit?re organisasjonen som har en 120 ?r lang historie, et betydelig ulykkesforebyggende arbeid over hele landet, spesielt overfor barn og unge. 44,4 millioner kroner er knappe 10 prosent av Redningsselskapets budsjett.
? I 2011 m?tte vi i overkant av 30.000 barn og unge p? arrangementer rundt om i hele landet. Skal vi g? i balanse neste ?r, er jeg redd dette tallet m? reduseres betydelig. Vi har 25 fast bemannede og 17 frivillig drevne redningssk?yter i drift. De fast bemannende sk?ytene holder 24 timers d?gnkontinuerlig vakt over sine omr?der 365 dager i ?ret. Selv om sk?ytedriften er det siste vi sparer inn p? for ? legge frem et budsjett for 2012 i balanse m? vi spare penger ogs? i beredskapen for ? komme i havn, sier ?yvind Stene i Redningsselskapet.
? Utfordringen v?r er at vi fra 2006 og frem til i ?r har tatt ansvar og gitt folk p? kysten den beredskapen vi mener det er behov for. Dette har vi gjort i tiltro til at regjeringen har sett og bifalt at Redningsselskapet siden den vanskelige perioden 2005/2006 har kommet tilbake til gamle h?yder og dermed vil f? tilbake st?tteniv?et fra 2005.
Det ferskeste eksempelet p? betydningen av redningssk?ytas tilstedev?relse fikk vi 15. september da hurtigruteskipet ?Nordlys? fikk brann i maskinrommet like ved ?lesund. Da tok det bare 7 minutter fra kapteinen slo alarm til sk?yta hadde slepetau om bord. Redningssk?yta ?Emmy Dyvi? slepte MS ?Nordlys? til kai, kj?lte ned skipssiden med brannkanon og sendte dykkere ned for ? lete etter og tette de st?rste lekkasjene i skroget.
? Forel?pig er det for tidlig ? si konkret hvilke tiltak som kommer til ? iverksettes, men vi kan ikke fortsette ? g? med 70 millioner kroner i driftsmessig underskudd slik budsjettet v?rt er i ?r. En rekke tiltak vil bli vurdert og vi vil m?tte lete med lys og lykte etter innsparingsmuligheter innenfor sj?redningsberedskapen slik at det i minst mulig grad g?r ut over v?re livreddende funksjoner, sier ?yvind Stene.
Han er imidlertid helt klar p? at n?r Redningsselskapet heller ikke denne gang kommer tilbake til tidligere tiders niv? p? st?tten over statsbudsjettet, m? beredskapen og aktiviteten fremover tilpasses dette. ? I gjennomsnitt m? vi bygge en ny fast bemannet redningssk?yte hvert ?r for ? erstatte de som n? begynner ? n?rme seg 30 ?rs alder. Ideelt burde vi bygge sk?yter med stor slepekraft og h?y hastighet som i tillegg til ? redde liv, er godt egnet til ? forebygge milj?katastrofer, slik vi har gjort med v?re nyeste sk?yter til bruk i Nord-Norge og p? Vestlandet. Dette vil vi vanskelig kunne fortsette med. ? redde liv vil alltid ha h?yeste prioritet og v?r framtidige beredskap vil m?tte rettes mot det. Vi m? rett og slett prioritere livredning fremfor berging av fart?y og vern av kystmilj?et.

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonssjef Ernst Larsen, n?s p? tlf 90 98 67 99, e-post: [email protected]
Generalsekret?r ?yvind Stene er i dag p? Norges Fiskarlags ?rsm?te i Trondheim, men kan n?s p? tlf 90 82 09 12
Faktaom Redningsselskapet:
Redningsselskapet er en humanit?r, frivillig organisasjon med vel 60.000 medlemmer og rundt 270 ansatte. 165 av de ansatte er redningsmenn, navigat?rer og maskinister p? de 25 fast bemannede redningssk?ytene som er stasjonert langs hele kysten. I tillegg er det mer enn 900 frivillige som driver sj?redning i 17 sj?redningskorps med mindre redningssk?yter.
I 2011 har Redningsselskapet et totalbudsjett p? 449 millioner kroner, hvorav Staten har bidratt med 43,3 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Det er knappe 10 prosent av Redningsselskapets budsjetterte utgifter. For mer info bes?k www.redningsselskapet.no

Authors
Top