Internasjonalt

N? kan barnearbeid bli forbudt i India

N? kan barnearbeid bli forbudt i India
20-12-2012 11:14 Plan Norge I dag vil det indiske parlamentet stemme over et lovforslag om ? avskaffe barnearbeid for barn under 14 ?r, og sikre alle barn rett til skolegang. Over 13 prosent av indiske barn er involvert i barnearbeid.

I dag vil det indiske parlamentet stemme over et lovforslag om ? avskaffe barnearbeid for barn under 14 ?r, og sikre alle barn rett til skolegang. Over 13 prosent av indiske barn er involvert i barnearbeid.
Barn over hele India arbeider med alt fra ? lage juledekorasjoner til ? rulle sigaretter. 12,6 millioner barn under 14 ?r er tvunget ut i arbeid i fabrikker, private hjem eller p? g?rder. Om det indiske parlamentet vedtar forslaget vil det bli forbudt ? ansette barn under 14 ?r i alle former for barnearbeid som er ment ? tjene kommersiell interesse.

Fratas utdanning
? Barn som tvinges til ? arbeide fratas sin rett til utdanning, helse, lek og grunnleggende frihet. N?r vi vet at mer enn halvparten av disse barna er involvert i helsefarlig arbeid innenfor kjemisk industri, slaveri eller prostitusjon, er det sv?rt viktig at vi avskaffer barnearbeid n?. Det er flott at indiske myndigheter n? kommer med et forbud, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Lovforslaget ble godkjent av det indiske kabinettet i august, sammen med et forslag om ? definere barn i alderen 14 til 18 ?r som “ungdom”, og gi disse forbud mot ? arbeide med farlig arbeid innenfor gruvedrift, eksplosiv ? og kjemisk industri eller malingsbransjen.
Regjeringens beslutning er i tr?d med konvensjonen av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), som forbyr enhver form for barnearbeid for de under 14 ?r.
215 millioner barnearbeidere
India er det landet med h?yest antall barn involvert i barnearbeid. Over 13 prosent av indiske barn er involvert i barnearbeid if?lge FN. Totalt ansl?r ILO at 215 millioner barn mellom 5-17 ?r verden over er involvert i barnearbeid. Av disse har 115 millioner det som regnes som farlig arbeid.
I Indias sigarett-industri jobber det 1,7 millioner barn ? for det meste jenter ? under helsefarlige forhold. Barna jobber opp til 14 timer per dag. De g?r glipp av skolegang og p?f?resofte helseproblemer som tuberkulose, astma, smerter i kroppen og luftveissykdommer.
Brown kjemper for lovendring
Gordon Brown er FNs spesialutsending for utdanning, oppnevnt av FNs generalsekret?r Ban Ki-Moon i juli 2012. Han har som oppgave ? sikre at verdenssamfunnet lever opp til sitt tusen?rsl?fte til verdens barn om at ingen barn blir nektet retten til ? g? p? skole og f? utdanning innen 2015.I dag er det 61 millioner barn under 15 ?r som ikke f?r utdanning. Brown har lansert en underskriftskampanje for en lovendring i India som forbyr arbeid for barn under 14 ?r og sikrer utdanning til alle barn. Alle kan signere oppropet p? hjemmesiden til FNs spesialutsending sin hjemmeside. http://educationenvoy.org/
? Utdanning er helt grunnleggende for ? f? barn ut av barnearbeid, og det m? prioriteres h?yt innenfor utviklingshjelp. Det er ekstra viktig ? fjerne de barrierene som hindrer barn i ? f? utdanning, som barnearbeid og barneekteskap, sier Bj?rn?y.

A to już wiesz?  M? ?ke hjelpen til Mali

Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy