Nestlé blir f?rste n?ringsmiddelvirksomhet som samarbeider med Fair Labor Association

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottar tirsdag 13. desember kl. 11.30 utredningen om ungdom, makt og medvirkning. Utvalget har vurdert forslag og tiltak som kan bidra til ? ?ke unges innflytelse p? ulike arenaer.
Utvalget ledes av Trond-Viggo Torgersen og har blant annet best?tt av ungdom fra 16 ?r og oppover, med bakgrunn b?de fra frivillige organisasjoner og mer uorganiserte fritidsaktiviteter.
Statsr?d Lysbakken og utvalgsleder Trond-Viggo Torgersen er tilgjengelig for sp?rsm?l fra pressen i etterkant av overleveringen. Representanter fra utvalget vil ogs? v?re til stede.
Sted: H?ndverkeren ? Mestersalen. Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo. Inngang Kristian IV gate
Tid: Tirsdag 13.12 kl. 11.30
Om utvalget:
Utvalget har vurdert forslag og tiltak som kan bidra til ? ?ke unges innflytelse. I tillegg til de tradisjonelle kanalene for makt og deltakelse, har unges makt over – og mulighet til ? mestre egne liv, v?rt et viktig utgangspunkt for utredningen. Utvalget har ogs? tatt for seg forhold knyttet til unges forbruker- og mediemakt som informasjon, kommunikasjon og deltakelse gjennom sosiale medier.
Mer informasjon om utvalget p? departementets nettsider

Authors

Related posts

Top